DANH SÁCH VĂN BẢN ĐẾN VÀ ĐI TỪ NGÀY 06/01/2019 đến ngày 13/01/2019

TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
1 111-112/ĐHĐN-HTQT Công văn 111-112/ĐHĐN-HTQT Về việc nhập cảnh của khách nước ngoài.
Nơi nhận: Cục Quản lý Xuất Nhập cảnh.
11/01/2019
2 107-110/ĐHĐN-HTQT Công văn 107-110/ĐHĐN-HTQT Về việc nhập cảnh của khách nước ngoài.
Nơi nhận: Cục Quản lý Xuất Nhập cảnh.
11/01/2019
3 106/TB-ĐHĐNThông báo 106/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký tiếp hợp đồng làm việc xác định thời hạn: Hà Lê Anh Dũng.
Nơi nhận: Viện NC&ĐT Việt-Anh.
11/01/2019
4 96/ĐHĐN-HTQT Công văn 96/ĐHĐN-HTQT Về việc thông báo đoàn khách nước ngoài.
Nơi nhận: Phòng Quản lý Xuất Nhập cảnh - Công an thành phố Đà Nẵng; Phòng An ninh Chính trị nội bộ - Công an thành phố Đà Nẵng;
11/01/2019
5 95/TB-ĐHĐNThông báo 95/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký tiếp hợp đồng làm việc xác định thời hạn: Phạm Thị Quỳnh Dao.
Nơi nhận: Ban ĐBCLGD.
11/01/2019
6 94/ĐHĐN-HTQT Công văn 94/ĐHĐN-HTQT Về việc thông báo đoàn khách nước ngoài.
Nơi nhận: Phòng Quản lý Xuất Nhập cảnh - Công an thành phố Đà Nẵng; Phòng An ninh Chính trị nội bộ - Công an thành phố Đà Nẵng.
11/01/2019
7 77/ĐHĐN-HSSV Công văn 77/ĐHĐN-HSSV Về việc báo cáo các chính sách hỗ trợ đối với Lưu học sinh.
Nơi nhận: Hiệu trưởng các CSGDĐH thành viên; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.
10/01/2019
8 73-74/TB-ĐHĐNThông báo 73-74/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cán bộ đi học tập ở nước ngoài đã về nước: Ngô Ngọc Tri, Hoàng Thị Diệu Hương.
Nơi nhận: Trường ĐHBK, Trường ĐHSP.
10/01/2019
9 76/ĐHĐN-HSSV Công văn 76/ĐHĐN-HSSV Về việc góp ý dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi).
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên; Các đơn vị trực thuộc.
10/01/2019
10 93/TB-ĐHĐNThông báo 93/TB-ĐHĐN Thông báo tuyển sinh khóa 26 hình thức đào tạo từ xa tại Bình Dương.
Nơi nhận: Phát hành cùng với hồ sơ.
10/01/2019
11 92/TB-ĐHĐNThông báo 92/TB-ĐHĐN Thông báo về việc nghỉ chế độ thai sản: Văn Phạm Kim Thương.
Nơi nhận: Khoa Y Dược.
10/01/2019
12 64/QĐ-ĐHĐNQuyết định 64/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc xác định mức hưởng Phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo công tác tại Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum năm 2018.
Nơi nhận: Như Điều 3.
09/01/2019
13 63/QĐ-ĐHĐNQuyết định 63/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc xác định mức hưởng Phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo: Huỳnh Thái Hưng.
Nơi nhận: Như Điều 3.
09/01/2019
14 62/QĐ-ĐHĐNQuyết định 62/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc xác định mức hưởng Phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo công tác tại các đơn vị trực thuộc ĐHĐN tháng 01/2019.
Nơi nhận: Như Điều 3.
09/01/2019
15 54/ĐHĐN-PCTĐ Công văn 54/ĐHĐN-PCTĐ Về việc xây dựng bộ tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại, các đơn vị đào tạo năm học 2018-2019.
Nơi nhận: Các Ban chức năng thuộc ĐHĐN.
09/01/2019
16 50/ĐHĐN-VP Công văn 50/ĐHĐN-VP Về việc góp ý dự thảo Quy định chế độ họp, tổ chức lễ trong hoạt động quản lý, điều hành tại ĐHĐN.
Nơi nhận: Chánh VP; Trưởng các Ban; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.
09/01/2019
17 39/ĐHĐN-TCCB Công văn 39/ĐHĐN-TCCB Về việc giới thiệu các chương trình học bổng Hiệp định năm 2019.
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên, các đơn vị trực thuộc
08/01/2019
18 32-35/TB-ĐHĐNThông báo 32-35/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký tiếp hợp đồng làm việc xác định thời hạn: Trần Hưng Hải, Lê Thị Hạnh Dung, Hoàng Hồ Ngọc Hạnh, Lê Thị Hồng Oanh.
Nơi nhận: Trung tâm PTPM, VP Đoàn TN
07/01/2019
19 31/QĐ-ĐHĐNQuyết định 31/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài: Trần Thế Vũ.
Nơi nhận: Như Điều 3.
07/01/2019
20 30/ĐHĐN-HTQT Công văn 30/ĐHĐN-HTQT Về việc mở lớp tiếng Nhật cho sinh viên khoa Điện tử Viễn thông.
Nơi nhận: Trường ĐHBK.
07/01/2019
Tìm thấy: 20 mục  

Chọn trang: [ 1 ]