DANH SÁCH VĂN BẢN

TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
151 1804-1805/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1804-1805/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên chuyển trình độ đào tạo: Nguyễn Ngọc Tuấn, Hoàng Xuân Thiên.
Nơi nhận: Như Điều 3.
30/05/2018
152 1816-1819/ĐHĐN-HTQT Công văn 1816-1819/ĐHĐN-HTQT Về việc thống báo đoàn khách nước ngoài.
Nơi nhận: Phòng PA 72 - Công an thành phố Đà Nẵng; Phòng PA 83 - Công an thành phố Đà Nẵng.
30/05/2018
153 1808-1809/ĐHĐN-HTQT Công văn 1808-1809/ĐHĐN-HTQT Về việc nhập cảnh của sinh viên người nước ngoài.
Nơi nhận: Cục Quản lý Xuất Nhập cảnh (Bộ Công an).
30/05/2018
154 1742/ĐHĐN-KYD Công văn 1742/ĐHĐN-KYD Về việc xác nhận thông tin trên bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp ngành Dược của Khoa Y Dược-ĐHĐN.
Nơi nhận: Sở Y tế các tỉnh thành trên toàn quốc.
28/05/2018
155 1733-1734/ĐHĐN-HTQT Công văn 1733-1734/ĐHĐN-HTQT Về việc thông báo đoàn khách nước ngoài.
Nơi nhận: Phòng PA 72 - Công an thành phố Đà Nẵng; Phòng PA 83 - Công an thành phố Đà Nẵng.
25/05/2018
156 1719/TB-ĐHĐNThông báo 1719/TB-ĐHĐN Thông báo về việc chiêu sinh lớp X quang cơ bản, khóa 3 năm 2018.
Nơi nhận: Các Bệnh viện, Trung tâm Y tế.
24/05/2018
157 1712-1714/ĐHĐN-HTQT Công văn 1712-1714/ĐHĐN-HTQT Về việc nhập cảnh của giáo viên người nước ngoài.
Nơi nhận: Cục Quản lý Xuất Nhập cảnh (Bộ Công an)
23/05/2018
158 1709/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1709/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho thôi học sinh viên hệ chính quy, năm học 2017-2018: Lê Văn Công Hoan.
Nơi nhận: Như Điều 3.
23/05/2018
159 1689/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1689/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc tính hưởng thêm phụ cấp thâm niên vượt khung: Dương Mộng Hà.
Nơi nhận: Như Điều 2.
22/05/2018
160 1697/TB-ĐHĐNThông báo 1697/TB-ĐHĐN Thông báo về việc nghỉ chế độ thai sản: Đặng Thị Thanh Nga.
Nơi nhận: Bảo hiểm xã hội.
22/05/2018
161 1693-1696/ĐHĐN-HTQT Công văn 1693-1696/ĐHĐN-HTQT Về việc thông báo đoàn khách nước ngoài.
Nơi nhận: Phòng PA 72 - Công an thành phố Đà Nẵng; Phòng PA 83 - Công an thành phố Đà Nẵng.
22/05/2018
162 1666/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1666/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên chuyển trình độ đào tạo: Đinh Công Tiến Luật.
Nơi nhận: Như Điều 3.
18/05/2018
163 1663/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1663/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc nghỉ việc tạm thời không hưởng lương: Mai Nguyên Thanh.
Nơi nhận: Như Điều 4.
18/05/2018
164 1628/ĐHĐN-KYD Công văn 1628/ĐHĐN-KYD Về việc hỗ trợ thông báo tuyển dụng.
Nơi nhận: Phòng Công tác sinh viên - Trường Đại học Y Hải Phòng.
16/05/2018
165 1626/ĐHĐN-KYD Công văn 1626/ĐHĐN-KYD Về việc hỗ trợ thông báo tuyển dụng.
Nơi nhận: Phòng Công tác sinh viên - Trường Đại học Y Thái Bình.
16/05/2018
166 1625/ĐHĐN-KYD Công văn 1625/ĐHĐN-KYD Về việc hỗ trợ thông báo tuyển dụng.
Nơi nhận: Phòng Công tác sinh viên - Đại học Y Dược thành phố HCM.
16/05/2018
167 1624/ĐHĐN-KYD Công văn 1624/ĐHĐN-KYD Về việc hỗ trợ thông báo tuyển dụng.
Nơi nhận: Phòng Công tác sinh viên - Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.
16/05/2018
168 1623/ĐHĐN-KYD Công văn 1623/ĐHĐN-KYD Về việc hỗ trợ thông báo tuyển dụng.
Nơi nhận: Phòng Công tác sinh viên - Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên.
16/05/2018
169 1622/ĐHĐN-KYD Công văn 1622/ĐHĐN-KYD Về việc hỗ trợ thông báo tuyển dụng.
Nơi nhận: Phòng Công tác sinh viên - Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.
16/05/2018
170 1621/ĐHĐN-KYD Công văn 1621/ĐHĐN-KYD Về việc hỗ trợ thông báo tuyển dụng.
Nơi nhận: Phòng Công tác sinh viên - Trường Đại học Y Hà Nội.
16/05/2018
171 1620/ĐHĐN-KYD Công văn 1620/ĐHĐN-KYD Về việc hỗ trợ thông báo tuyển dụng.
Nơi nhận: Phòng Công tác sinh viên - Trường Đại học Dược Hà Nội.
16/05/2018
172 1615/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1615/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giảng viên (hạng III): Đinh Ngọc Hiếu.
Nơi nhận: Như Điều 2.
16/05/2018
173 1593/TB-ĐHĐNThông báo 1593/TB-ĐHĐN Thông báo về việc chiêu sinh lớp định hướng chuyên khoa Phẫu thuật tạo hình - Thẩm mỹ Khóa 01.
Nơi nhận: Sở Y tế các tỉnh, thành phố; Bệnh viện Trung ương; Bệnh viện tỉnh, thành phố; Các Trường Đại học Y; Các Trung tâm Y tế; Bệnh viện Quận, Huyện.
15/05/2018
174 1580-1581/ĐHĐN-HTQT Công văn 1580-1581/ĐHĐN-HTQT Về việc thông báo đoàn khách nước ngoài.
Nơi nhận: Phòng PA 72 - Cônn an thành phố Đà Nẵng; Phòng PA 83 - Cônn an thành phố Đà Nẵng.
14/05/2018
175 1564/ĐHĐN-VP Công văn 1564/ĐHĐN-VP Về việc nhập thông tin của đơn vị để hoàn thiện websitenarie.edu.vn.
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên; Các đơn vị trực thuộc.
11/05/2018
176 1558-1561/ĐHĐN-HTQT Công văn 1558-1561/ĐHĐN-HTQT Về việc thông báo đoàn khách nước ngoài.
Nơi nhận: Phòng PA 72 - Công an thành phố Đà Nẵng; Phòng PA 83 - Công an thành phố Đà Nẵng.
10/05/2018
177 1553/TB-ĐHĐNThông báo 1553/TB-ĐHĐN Thông báo tuyển sinh khóa 25 hình thức đào tạo từ xa.
Nơi nhận: Phát hành với hồ sơ.
09/05/2018
178 1544-1545/ĐHĐN-HTQT Công văn 1544-1545/ĐHĐN-HTQT Về việc thông báo đoàn khách nước ngoài.
Nơi nhận: Phòng PA 72 - Công an thành phố Đà Nẵng; Phòng PA 83 - Công an thành phố Đà Nẵng.
08/05/2018
179 1541/ĐHĐN-HTQT Công văn 1541/ĐHĐN-HTQT Về việc nhập cảnh của sinh viên người nước ngoài.
Nơi nhận: Cục Quản lý Xuất Nhập cảnh (Bộ Công an).
08/05/2018
180 1526/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1526/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc chi trả phụ cấp ưu đãi cho Nhà giáo của Khoa Y Dược, ĐHĐN năm 2018.
Nơi nhận: Như Điều 3.
07/05/2018
Tìm thấy: 7695 mục   / 257 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] More ...