NỘI DUNG VĂN BẢN

Công văn 4975/QĐ-ĐHĐN. Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cho học viên khóa tuyển sinh năm 2013 hình thức đào tạo học từ xa.

Số ký hiệu  4975/QĐ-ĐHĐN Ngày ban hành  24/03/2015
Loại văn bản   Công văn Lĩnh vực văn bản  
Nơi ban hành  - Loại VB:  Đi
Nơi nhận  


Download: 4975.pdf ( Xem nội dung )

VĂN BẢN CÙNG LOẠI
TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
1 56/NXB-KD-PTTT
    Số đến:

Ngày đến: 24/03/2015
Công văn 56/NXB-KD-PTTT (Số đến 307) Về việc giới thiệu Giáo trình Triết học, Pháp luật đại cương dùng trong các trường đại học, cao đẳng trên toàn quốc do Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo biên soạn24/03/2015
2 27/2015/NĐ-CP
    Số đến:

Ngày đến: 24/03/2015
Công văn 27/2015/NĐ-CP (Số đến 308) Nghị định Quy định về xét tặng danh hiệu "Nhà giáo Nhân dân", "Nhà giáo Ưu tú"24/03/2015
3 890/CV-PC45(Đ8)
    Số đến:

Ngày đến: 24/03/2015
Công văn 890/CV-PC45(Đ8) (Số đến 304) Về việc đề nghị cung cấp mẫu hình dấu mẫu chữ ký phục vụ giám định24/03/2015
4 35/CV-HS
    Số đến:

Ngày đến: 24/03/2015
Công văn 35/CV-HS (Số đến 305) Về việc đề nghị mẫu con dấu chữ ký24/03/2015
5 12/TCVHNTDL
    Số đến:

Ngày đến: 24/03/2015
Công văn 12/TCVHNTDL (Số đến 306) Về việc xin liên kết đào tạo lớp liên thông từ Trung cấp lên Đại học ngành Sư phạm Mầm non hệ VLVH năm 201524/03/2015
6 1496/QĐ-ĐHĐN Công văn 1496/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng thi và xét công nhận tốt nghiệp đại học theo hình thức đào tạo học từ xa, lớp TD20.1CVA tại Trung tâm GDTX Chu Văn An - Tp. Hồ Chí Minh.24/03/2015
7 1497-1524/QĐ-ĐHĐN Công văn 1497-1524/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ.24/03/2015
8 1525/ĐHĐN-ĐT Công văn 1525/ĐHĐN-ĐT Về việc phối hợp tổ chức chấm luận văn thạc sĩ.24/03/2015
9 1526/QĐ-ĐHĐN Công văn 1526/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng thi và xét công nhận tốt nghiệp cao đẳng và đại học theo hình thức đào tạo học từ xa, các lớp MC20.2, MD20.1 tại Trung tâm GDTX Chu Văn An.24/03/2015
10 1527/TTr-ĐHĐN Công văn 1527/TTr-ĐHĐN Tờ trình về việc xin phê duyệt kế hoạch mua sắm nguyên vật liệu và thiết bị thực hiện đề tài mã số 02.13/CNSHCB thuộc Đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực công nghiệp chế biến đến năm 2020.24/03/2015