NỘI DUNG VĂN BẢN

Công văn 392/QĐ-ĐHĐN. Quyết định về việc cho phép sinh viên chuyển trình độ đào tạo.

Số ký hiệu  392/QĐ-ĐHĐN Ngày ban hành  27/01/2016
Loại văn bản   Công văn Lĩnh vực văn bản  
Nơi ban hành   Loại VB:  Đi
Nơi nhận  


Download: 392-0.pdf ( Xem nội dung )

VĂN BẢN CÙNG LOẠI
TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
1 290/TTr-ĐHKT
    Số đến:

Ngày đến: 27/01/2016
Công văn 290/TTr-ĐHKT (Số đến 115) Tờ trình về việc xin bảo lưu kết quả tuyển sinh cho sinh viên trúng tuyển đại học bằng 2 hệ VLVH vào Đại học Đà Nẵng, kỳ thi ngày 20,21/12/2014, thuộc đối tượng miễn phí27/01/2016
2 128/STNMT-CCMT
    Số đến:

Ngày đến: 27/01/2016
Công văn 128/STNMT-CCMT (số đến 116) Về việc phổ biến Giải thưởng Sáng tạo Xanh lần thứ Nhất27/01/2016
3 167/SNG-HTQT
    Số đến:

Ngày đến: 27/01/2016
Công văn 167/SNG-HTQT (Số đến 117) Về việc lưu học sinh tỉnh Savannakhet xin chuyển đổi thời gian học tập27/01/2016
4 66/TTr-ĐHSP
    Số đến:

Ngày đến: 27/01/2016
Công văn 66/TTr-ĐHSP (Số đến 118) Tờ trình về việc xin hỗ trợ đột xuất cho viên chức - công đoàn viên đang gặp khó khăn do bệnh nan y27/01/2016
5 68/TTr-ĐHSP
    Số đến:

Ngày đến: 27/01/2016
Công văn 68/TTr-ĐHSP (số đến 119) Tờ trình về việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo nghị định 108/2014/NĐ-CP27/01/2016
6 389/ĐHĐN-TTKĐCLGD Công văn 389/ĐHĐN-TTKĐCLGD Về việc giải trình về hồ sơ đăng ký cấp phép hoạt động của Trung tâm KĐCLGD-ĐHĐN.27/01/2016
7 390/ĐHĐN-TCCB Công văn 390/ĐHĐN-TCCB Về việc giải trình các trường hợp đề nghị tinh giản biên chế.27/01/2016
8 391/ĐHĐN-KYD Công văn 391/ĐHĐN-KYD Về việc giới thiệu đoàn Thị trưởng Thành phố Mimasaka, Nhật Bản tham quan Bệnh viện.27/01/2016
9 393/QĐ-ĐHĐN Công văn 393/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu.27/01/2016
10 378/ĐHĐN-KHTC Công văn 378/ĐHĐN-KHTC Về việc đề nghị chuyển kinh phí bổ sung cho 02 LHS Lào diện thành phố tài trợ năm học 2014-2015.26/01/2016