NỘI DUNG VĂN BẢN

Công văn 688/ĐHĐN-HTQT. Về việc tổ chức đóntiếp đoàn Đại học Queensland, Úc.

Số ký hiệu  688/ĐHĐN-HTQT Ngày ban hành  17/02/2016
Loại văn bản   Công văn Lĩnh vực văn bản  
Nơi ban hành   Loại VB:  Đi
Nơi nhận  


Download: 688-0.pdf ( Xem nội dung )

VĂN BẢN CÙNG LOẠI
TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
1 382/QĐ-BGDĐT
    Số đến:

Ngày đến: 17/02/2016
Công văn 382/QĐ-BGDĐT (Số đến 178) Quyết định cấp phép hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục đối với Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Đà Nẵng17/02/2016
2 15/HĐCDGSNN
    Số đến:

Ngày đến: 17/02/2016
Công văn 15/HĐCDGSNN (Số đến 179) Về việc hướng dẫn thành lập HĐCDGSCS 201617/02/2016
3 188/ CNT-KDTM
    Số đến:

Ngày đến: 17/02/2016
Công văn 188/ CNT-KDTM (Số đến 181) Về viêc mời tham quan triển lãm quốc tế lần thứ 8 về Công nghệ đóng tàu, hàng hải và Công trình biển - Vietship 201617/02/2016
4 37/CĐCN-TTr
    Số đến:

Ngày đến: 17/02/2016
Công văn 37/CĐCN-TTr (Số đến 182) Tờ trình về việc điều chỉnh chuyên ngành đào tạo17/02/2016
5 686/QĐ-ĐHĐN Công văn 686/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cho học viên khóa tuyển sinh năm 2014 hình thức đào tạo học từ xa.17/02/2016
6 687/QĐ-ĐHĐN Công văn 687/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cho học viên khóa tuyển sinh năm 2014 hình thức đào tạo học từ xa.17/02/2016
7 689/QĐ-ĐHĐN Công văn 689/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi đào tạo thạc sĩ.17/02/2016
8 690/QĐ-ĐHĐN Công văn 690/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi đào tạo tiến sĩ tại nước ngoài.17/02/2016
9 691/QĐ-ĐHĐN Công văn 691/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc chi trả phụ cấp ưu đãi năm 2016.17/02/2016
10 692/QĐ-ĐHĐN Công văn 692/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập BTC "Kỳ thi sinh viên giỏi cấp ĐHĐN năm 2016".17/02/2016