NỘI DUNG VĂN BẢN

Công văn 834/QĐ-ĐHĐN. Quyết định về việc công nhận học viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp đại học hình thức đào tạo học từ xa tại Trường Đại học Trà Vinh.

Số ký hiệu  834/QĐ-ĐHĐN Ngày ban hành  22/02/2016
Loại văn bản   Công văn Lĩnh vực văn bản  
Nơi ban hành   Loại VB:  Đi
Nơi nhận  


Download: 834-1.pdf ( Xem nội dung )

VĂN BẢN CÙNG LOẠI
TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
1 315/VP-TH
    Số đến:

Ngày đến: 22/02/2016
Công văn 315/VP-TH (Số đến 195) Về việc hỗ trợ học bổng cho con trai Lãnh sự của Tổng Lãnh sự quán CHDCND Lào tại thành phố Đà Nẵng22/02/2016
2 197/ĐHKT
    Số đến:

Ngày đến: 22/02/2016
Công văn 197/ĐHKT (Số đến 196) Về việc đề nghị ra quyết định thành lập hội đồng tuyển sinh22/02/2016
3 244/QĐ-BGDĐT
    Số đến:

Ngày đến: 22/02/2016
Công văn 244/QĐ-BGDĐT (Số đến 197) Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu giai đoạn thiết kế Dự án đầu tư xây dựng Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum (điều chỉnh)22/02/2016
4 4983/QĐ-BGDĐT
    Số đến:

Ngày đến: 22/02/2016
Công văn 4983/QĐ-BGDĐT (Số đến 198) Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Đại học Đà Nẵng giai đoạn III22/02/2016
5 15/TTr-ĐHBK
    Số đến:

Ngày đến: 22/02/2016
Công văn 15/TTr-ĐHBK (Số đến 199) Tờ trình về việc thông báo tuyển sinh chương trình đào tạo thạc sĩ đối với kỹ sư tốt nghiệp Chương trình PFIEV22/02/2016
6 40/QĐ-ĐHBK
    Số đến:

Ngày đến: 22/02/2016
Công văn 40/QĐ-ĐHBK (Số đến 200) Quyết định Ban hành quy định tổ chức và quản lý chương trình đào tạo thạc sĩ áp dụng cho sinh viên đang theo học, kỹ sư tốt nghiệp chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao PFIEV22/02/2016
7 29/TB-VP
    Số đến:

Ngày đến: 22/02/2016
Công văn 29/TB-VP (Số đến 201) Thông báo kế luận của Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn tại Hội nghị triển khai công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 201622/02/2016
8 748/QĐ-ĐHĐN Công văn 748/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận học viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp đại học hình thức đào tạo từ xa, lớp TD21.1TTN ngành Giáo dục Tiểu học đợt thi ngày 27, 28/02/2016 tại Trung tâm GDTX tỉnh Thừa Thiên Huế.22/02/2016
9 749/TB-ĐHĐN Công văn 749/TB-ĐHĐN Thông báo bổ sung lịch tuần.22/02/2016
10 750-753/ĐHĐN-HTQT Công văn 750-753/ĐHĐN-HTQT Về việc thông báo đoàn khách nước ngoài.22/02/2016