NỘI DUNG VĂN BẢN

Công văn 1302/QĐ-ĐHĐN. Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn lập hồ sơ mời thầu, phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán Dự án đầu tư xây dựng ĐHĐN giai đoạn III.

Số ký hiệu  1302/QĐ-ĐHĐN Ngày ban hành  14/03/2016
Loại văn bản   Công văn Lĩnh vực văn bản  
Nơi ban hành   Loại VB:  Đi
Nơi nhận  


Download: cv00-540.docx

VĂN BẢN CÙNG LOẠI
TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
1 50/CV-BATGT
    Số đến:

Ngày đến: 14/03/2016
Công văn 50/CV-BATGT (Số đến 302) Về việc tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn giao thông đường một chiều14/03/2016
2 1620/UBND-TH
    Số đến:

Ngày đến: 14/03/2016
Công văn 1620/UBND-TH (Số đến 303) Về việc tiếp nhận tình nguyện viên của tổ chức Passerelles Numeriques (Pháp)14/03/2016
3 159/SKHCN-QLKH
    Số đến:

Ngày đến: 14/03/2016
Công văn 159/SKHCN-QLKH (Số đến 304) Về việc mời tham gia đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài, dự án KHCN cấp tỉnh năm 201614/03/2016
4 60/QC-CĐN
    Số đến:

Ngày đến: 14/03/2016
Công văn 60/QC-CĐN (Số đến 305) Quy chế tổ chức liên hoan tiếng hát giáo viên toàn quốc lần thứ IV ngành giáo dục và đào tạo, năm 201614/03/2016
5 271/HDCĐPC(KT)
    Số đến:

Ngày đến: 14/03/2016
Công văn 271/HDCĐPC(KT) (Số đến 306) Hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ-PCCN14/03/2016
6 28/ĐHM
    Số đến:

Ngày đến: 14/03/2016
Công văn 28/ĐHM (Số đến 307) Về việc kiểm tra xác minh văn bằng14/03/2016
7 23/CV-HNNCĐ DC
    Số đến:

Ngày đến: 14/03/2016
Công văn 23/CV-HNNCĐ DC (Số đến 308) Về việc xin hỗ trợ chương trình "Mùa Xuân Cho Em - Lần thứ 4"14/03/2016
8 294/ĐHNN-ĐT
    Số đến:

Ngày đến: 14/03/2016
Công văn 294/ĐHNN-ĐT (Số đến 310) Về việc bổ sung kế hoạch tuyển sinh hình thức VLVH tại cơ sở liên kết năm 201614/03/2016
9 3227/QLD-CL
    Số đến:

Ngày đến: 14/03/2016
Công văn 3227/QLD-CL (Số đến 301) Về việc góp ý Dự thảo sửa đổi của 84 TCVN I:2009 về thuốc (DĐVNIV)14/03/2016
10 840/BGDĐT-ĐTVNN
    Số đến:

Ngày đến: 14/03/2016
Công văn 840/BGDĐT-ĐTVNN (Số đến 300) Về việc cập nhật thông tin của cán bộ được đi học theo Đề án 322/35614/03/2016