NỘI DUNG VĂN BẢN

Công văn 1377/QĐ-ĐHĐN. Quyết định về việc thành lập Hội đồng thi tốt nghiệp Tin học ứng dụng Trình độ B tại Trung tâm PTPM-ĐHĐN.

Số ký hiệu  1377/QĐ-ĐHĐN Ngày ban hành  22/03/2016
Loại văn bản   Công văn Lĩnh vực văn bản  
Nơi ban hành   Loại VB:  Đi
Nơi nhận  


Download: 1377-0.pdf ( Xem nội dung )

VĂN BẢN CÙNG LOẠI
TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
1 139/CSVCTBTH-TCĐT
    Số đến:

Ngày đến: 22/03/2016
Công văn 139/CSVCTBTH-TCĐT (Số đến 363) Về việc thông báo cơ cấu kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 201622/03/2016
2 769/QĐ-BGDĐT
    Số đến:

Ngày đến: 22/03/2016
Công văn 769/QĐ-BGDĐT (Số đến 364) Quyết định Giao nhiệm vụ cho các cơ sở giáo dục đại học chủ trì tổ chức cụm thi trung học phổ thông quốc gia năm 201622/03/2016
3 1088/BGDĐT-KHCNMT
    Số đến:

Ngày đến: 22/03/2016
Công văn 1088/BGDĐT-KHCNMT (Số đến 365) Về việc đề xuất nhiệm vụ KHCN năm 2017 thuộc Đề án phát triển và ứng dụng CNSH trong lĩnh vực CNCB đến năm 202022/03/2016
4 1087/BGDĐT-KHCNMT
    Số đến:

Ngày đến: 22/03/2016
Công văn 1087/BGDĐT-KHCNMT (Số đến 366) Về việc đề xuất nhiệm vụ KHCN thuộc Chương trình BĐKH/16-2022/03/2016
5 323/ĐHBK-ĐT
    Số đến:

Ngày đến: 22/03/2016
Công văn 323/ĐHBK-ĐT (Số đến 367) Về việc điều chỉnh điều kiện văn bằng dự tuyển cao học theo định hướng ứng dụng22/03/2016
6 1807/UBND-SNV
    Số đến:

Ngày đến: 22/03/2016
Công văn 1807/UBND-SNV (Số đến 368) Về việc phối hợp triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-202122/03/2016
7 1901/UBND-TH
    Số đến:

Ngày đến: 22/03/2016
Công văn 1901/UBND-TH (Số đến 369) Về việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chuẩn bị và tổ chức APEC 201722/03/2016
8 45/CV-ĐANN
    Số đến:

Ngày đến: 22/03/2016
Công văn 45/CV-ĐANN (Số đến 370) Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2016 của Đề án NNQG 202022/03/2016
9 26/2016/CVA-LHM
    Số đến:

Ngày đến: 22/03/2016
Công văn 26/2016/CVA-LHM (Số đến 371) Về việc thanh toán bảo hành công trình22/03/2016
10 1372-1374/QĐ-ĐHĐN Công văn 1372-1374/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc chỉnh sửa nội dung ghi trên Chứng chỉ GDTC của sinh viên.22/03/2016