NỘI DUNG VĂN BẢN

Thông báo 2136/TB-ĐHĐN. Thông báo về việc sửa đổi nội dung của Quy định thực hiện kéo dài thờigian công tác và chế độ hưu trí.

Số ký hiệu  2136/TB-ĐHĐN Ngày ban hành  24/05/2016
Loại văn bản  Thông báo Lĩnh vực văn bản  
Nơi ban hành  Ban Tổ chức Cán bộ Loại VB:  Đi
Nơi nhận  Các CSGDĐH thành viên.


Download: 2136.pdf ( Xem nội dung )

VĂN BẢN CÙNG LOẠI
TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
1 2157/TB-ĐHĐNThông báo 2157/TB-ĐHĐN Thông báo kết luận của Giám đốc ĐHĐN tại cuộc họp giao ban Cơ quan ĐHĐN Quý II/2016.24/05/2016
2 2086/TB-ĐHĐNThông báo 2086/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cán bộ đi học tập ở nước ngoài đã về nước.18/05/2016
3 2073/TB-ĐHĐNThông báo 2073/TB-ĐHĐN Thông báo bổ sung lịch tuần.17/05/2016
4 1200/ĐHĐN-HTQTThông báo 1200/ĐHĐN-HTQT V/v thông báo đoàn khách nước ngoài03/11/2014
5 1189/TB-ĐHĐNThông báo 1189/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký hợp đồng lao động: Nguyễn Hứa Đăng Vinh03/10/2014
6 1190/TB-ĐHĐNThông báo 1190/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký hợp đồng lao động ngắn hạn: Lê Thiện Nhật Quang 03/10/2014
7 1191/TB-ĐHĐNThông báo 1191/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký hợp đồng lao động ngắn hạn: Phạm Hạo Nhiên03/10/2014
8 1192/TB-ĐHĐNThông báo 1192/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký hợp đồng lao động: Đồng Thị Kim Thùy03/10/2014
9 485/TB-ĐHĐNThông báo 485/TB-ĐHĐN Thông báo về việc bổ sung lịch tuần từ ngày 10/2/2014 đến ngày 16/2/201402/08/2014
10 486/TB-ĐHĐNThông báo 486/TB-ĐHĐN Thông báo về việc giảng viên đi công tác nước ngoài đã về nước: Nguyễn Trung Kiên02/08/2014