NỘI DUNG VĂN BẢN

Công văn 48/TB-HC số đến . (số đến 103) Thông báo về kết luận của Hiệu trưởng tại Hội nghị giao ban Thủ trưởng các đơn vị tháng 01/2016

Số ký hiệu  48/TB-HC Ngày ban hành  25/01/2016
Loại văn bản   Công văn Lĩnh vực văn bản  
Nơi ban hành  Văn phòng ĐHĐN Loại VB:  Đến
Nơi tiếp nhận  


Download: 103-48-tb-hc_1453685632.pdf ( Xem nội dung )

VĂN BẢN CÙNG LOẠI
TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
1 43/TTr-ĐHNN
    Số đến:

Ngày đến: 25/01/2016
Công văn 43/TTr-ĐHNN (Số đến 102) Tờ trình về việc kiểm tra và điều chỉnh tên lưu học sinh Lào25/01/2016
2 573/UBND-VX
    Số đến:

Ngày đến: 25/01/2016
Công văn 573/UBND-VX (Số đến 104) Về việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê về khoa học và công nghệ năm 201525/01/2016
3 180-KH/BTCTW
    Số đến:

Ngày đến: 25/01/2016
Công văn 180-KH/BTCTW (Số đến 105) Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 201625/01/2016
4 1253/TB-ĐHH
    Số đến:

Ngày đến: 25/01/2016
Công văn 1253/TB-ĐHH (Số đến 106) Thông báo tuyển sinh Nghiên cứu sinh lần 1 năm 2016 của Đại học Huế25/01/2016
5 295/BGDĐT-GDĐH
    Số đến:

Ngày đến: 25/01/2016
Công văn 295/BGDĐT-GDĐH (Số đến 107) Về việc đăng ký thông tin tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 201625/01/2016
6 38/CĐ-BGDĐT
    Số đến:

Ngày đến: 25/01/2016
Công văn 38/CĐ-BGDĐT (Số đến 108) Công điện Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo25/01/2016
7 94/TB-BHXH
    Số đến:

Ngày đến: 25/01/2016
Công văn 94/TB-BHXH (Số đến 109) Thông báo kết quả đóng BHYT, BHTN, BHXH tháng 12 năm 201525/01/2016
8 573/UBND-VX
    Số đến:

Ngày đến: 25/01/2016
Công văn 573/UBND-VX (Số đến 110) Về việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê về khoa học và công nghệ năm 201525/01/2016
9 27/QĐ-ĐHBK
    Số đến:

Ngày đến: 25/01/2016
Công văn 27/QĐ-ĐHBK (Số đến 90) Quyết định về việc bổ nhiệm viên chức lãnh đạo25/01/2016
10 86/ĐHNV-TCCB
    Số đến:

Ngày đến: 25/01/2016
Công văn 86/ĐHNV-TCCB (Số đến 111) Về việc xác minh văn bằng, chứng chỉ25/01/2016