NỘI DUNG VĂN BẢN

Công văn 28/ĐHM số đến . (Số đến 307) Về việc kiểm tra xác minh văn bằng

Số ký hiệu  28/ĐHM Ngày ban hành  14/03/2016
Loại văn bản   Công văn Lĩnh vực văn bản  
Nơi ban hành  Văn phòng ĐHĐN Loại VB:  Đến
Nơi tiếp nhận  


Download: 307-28-dhm_1457947820.pdf ( Xem nội dung )

VĂN BẢN CÙNG LOẠI
TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
1 50/CV-BATGT
    Số đến:

Ngày đến: 14/03/2016
Công văn 50/CV-BATGT (Số đến 302) Về việc tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn giao thông đường một chiều14/03/2016
2 1620/UBND-TH
    Số đến:

Ngày đến: 14/03/2016
Công văn 1620/UBND-TH (Số đến 303) Về việc tiếp nhận tình nguyện viên của tổ chức Passerelles Numeriques (Pháp)14/03/2016
3 159/SKHCN-QLKH
    Số đến:

Ngày đến: 14/03/2016
Công văn 159/SKHCN-QLKH (Số đến 304) Về việc mời tham gia đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài, dự án KHCN cấp tỉnh năm 201614/03/2016
4 60/QC-CĐN
    Số đến:

Ngày đến: 14/03/2016
Công văn 60/QC-CĐN (Số đến 305) Quy chế tổ chức liên hoan tiếng hát giáo viên toàn quốc lần thứ IV ngành giáo dục và đào tạo, năm 201614/03/2016
5 271/HDCĐPC(KT)
    Số đến:

Ngày đến: 14/03/2016
Công văn 271/HDCĐPC(KT) (Số đến 306) Hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ-PCCN14/03/2016
6 23/CV-HNNCĐ DC
    Số đến:

Ngày đến: 14/03/2016
Công văn 23/CV-HNNCĐ DC (Số đến 308) Về việc xin hỗ trợ chương trình "Mùa Xuân Cho Em - Lần thứ 4"14/03/2016
7 294/ĐHNN-ĐT
    Số đến:

Ngày đến: 14/03/2016
Công văn 294/ĐHNN-ĐT (Số đến 310) Về việc bổ sung kế hoạch tuyển sinh hình thức VLVH tại cơ sở liên kết năm 201614/03/2016
8 3227/QLD-CL
    Số đến:

Ngày đến: 14/03/2016
Công văn 3227/QLD-CL (Số đến 301) Về việc góp ý Dự thảo sửa đổi của 84 TCVN I:2009 về thuốc (DĐVNIV)14/03/2016
9 840/BGDĐT-ĐTVNN
    Số đến:

Ngày đến: 14/03/2016
Công văn 840/BGDĐT-ĐTVNN (Số đến 300) Về việc cập nhật thông tin của cán bộ được đi học theo Đề án 322/35614/03/2016
10 1296/ĐHĐN-ĐT Công văn 1296/ĐHĐN-ĐT Về việc phong tặng tiến sĩ danh dự cho GS. Yamada.14/03/2016