NỘI DUNG VĂN BẢN

Quyết định 166/QĐ-ĐHSP số đến 207. Quyết định về việc tổ chức lại các Tổ Bộ môn thuộc Khoa Vật Lý.

Số ký hiệu  166/QĐ-ĐHSP Ngày ban hành  20/02/2017
Loại văn bản  Quyết định Lĩnh vực văn bản  Tổ chức cán bộ
Nơi ban hành  Trường Đại học Sư phạm Loại VB:  Đến
Nơi tiếp nhận  BGD; TCCB;


Download: 207 (166 QD-DHSP).pdf ( Xem nội dung )

VĂN BẢN CÙNG LOẠI
TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
1 5518/QĐ-BGDĐT
    Số đến: 1694

Ngày đến: 23/11/2016
Quyết định 5518/QĐ-BGDĐT (Số đến 1694) Quyết định về việc điều động và bổ nhiệm Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng
Đơn vị tiếp nhận: VP; CSVC; CTSV; ĐBCL; ĐT; BGD; HTQT; KHTC; KHCNMT; PCTĐ; TTra; TCCB; CCB; ĐTQT; GDTC; QTM; TXuyên; TT TVVL; SDC; TT thể thao; IRC; Đ Ủy CQ; Công đoàn; VP Đ Ủy; Đoàn TN; Tr ĐHBK; Tr ĐHKT; Tr ĐHSP; Tr ĐHNN; Tr CĐCN; Tr CĐCNTT; PHKT; VNUK;
18/11/2016
2 5358/QĐ-BGDĐT
    Số đến: 1653

Ngày đến: 16/11/2016
Quyết định 5358/QĐ-BGDĐT (Số đến 1653) Quyết định về việc tặng bằng khen
Đơn vị tiếp nhận: KHTC; PCT đua; TCCB;
11/11/2016
3 5249/QĐ-BGDĐT
    Số đến: 1652

Ngày đến: 16/11/2016
Quyết định 5249/QĐ-BGDĐT (Số đến 1652) Quyết định về việc tặng bằng khen
Đơn vị tiếp nhận: KHTC; PCT đua; TCCB;
08/11/2016
4 5250/QĐ-BGDĐT
    Số đến: 1654

Ngày đến: 16/11/2016
Quyết định 5250/QĐ-BGDĐT (Số đến 1654) Quyết định về việc tặng cờ thi đua
Đơn vị tiếp nhận: KHTC; PCT đua; TCCB;
08/11/2016
5 5218/QĐ-BGDĐT
    Số đến: 1660

Ngày đến: 16/11/2016
Quyết định 5218/QĐ-BGDĐT (Số đến 1660) Quyết định về việc công nhận danh hiệu thi đua
Đơn vị tiếp nhận: KHTC; PCT đua; TCCB; Tr ĐHBK; Tr ĐHKT; Tr ĐHSP; Tr ĐHNN; Tr CĐCN; Tr CĐCNTT; PHKT;
08/11/2016
6 5217/QĐ-BGDĐT
    Số đến: 1655

Ngày đến: 16/11/2016
Quyết định 5217/QĐ-BGDĐT (Số đến 1655) Quyết định về việc tặng Cờ thi đua
Đơn vị tiếp nhận: KHTC; PCT đua; TCCB;
04/11/2016
7 5159/QĐ-BGDĐT
    Số đến: 1656

Ngày đến: 16/11/2016
Quyết định 5159/QĐ-BGDĐT (Số đến 1656) Quyết định về việc tặng Bằng khen
Đơn vị tiếp nhận: KHTC; PCT đua; TCCB;
03/11/2016
8 421/QĐ-ĐHBK
    Số đến: 1676

Ngày đến: 21/11/2016
Quyết định 421/QĐ-ĐHBK (Số đến 1676) Quyết định về việc ban hành "Quy định về yêu cầu năng lực tiếng Anh đối với sinh viên đại học hệ chính quy chương trình chất lượng cao"
Đơn vị tiếp nhận: ĐT; BGD;
31/10/2016
9 55/QĐ-HĐCDGSNN
    Số đến: 1630

Ngày đến: 11/11/2016
Quyết định 55/QĐ-HĐCDGSNN (Số đến 1630) Quyết định về việc công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2016
Đơn vị tiếp nhận: BGD; TCCB;
10/10/2016
10 2343/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2343/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc chỉnh sửa nội dung ghi trên Chứng chỉ GDTC của sinh viên.09/06/2016