NỘI DUNG VĂN BẢN

Thông báo 298/TB-ĐHĐN. Thông báo về việc ký hợp đồng làm việc: Trương Thị Bích Quyên

Số ký hiệu  298/TB-ĐHĐN Ngày ban hành  20/01/2014
Loại văn bản  Thông báo Lĩnh vực văn bản  
Nơi ban hành   Loại VB:  Đi
Nơi nhận  Như trên


Download: 298.pdf ( Xem nội dung )

VĂN BẢN CÙNG LOẠI
TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
1 309/TB-ĐHĐN-TCCBThông báo 309/TB-ĐHĐN-TCCB Thông báo về việc ký hợp đồng lao động: Phan Trọng Thanh20/01/2014
2 308/TB-ĐHĐNThông báo 308/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký hợp đồng lao động ngắn hạn: Phan Trọng Thanh20/01/2014
3 307/TB-ĐHĐNThông báo 307/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký hợp đồng lao động ngắn hạn: Phan Trọng Thanh20/01/2014
4 306/TB-ĐHĐNThông báo 306/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký hợp đồng làm việc: Bùi Thị Hoài20/01/2014
5 305/TB-ĐHĐNThông báo 305/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký hợp đồng lao động ngắn hạn: Đinh Lan Anh20/01/2014
6 304/TB-ĐHĐNThông báo 304/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký hợp đồng làm việc: Nguyễn Hữu Lập Trường20/01/2014
7 303/TB-ĐHĐNThông báo 303/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký hợp đồng làm việc: Lê Đức Châu20/01/2014
8 302/TB-ĐHĐNThông báo 302/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký hợp đồng làm việc: Nguyễn Hồng Liên20/01/2014
9 301/TB-ĐHĐNThông báo 301/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký hợp đồng làm việc: Đinh Thị Thanh20/01/2014
10 300/TB-ĐHĐNThông báo 300/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký hợp đồng làm việc: Trần Thị Ngọc Phương20/01/2014