NỘI DUNG VĂN BẢN

Thông báo 1094/TB-ĐHĐN. Thông báo về việc ký hợp đồng làm việc: Huỳnh Kim Trọng

Số ký hiệu  1094/TB-ĐHĐN Ngày ban hành  03/04/2014
Loại văn bản  Thông báo Lĩnh vực văn bản  
Nơi ban hành   Loại VB:  Đi
Nơi nhận  Như trên


Download: 1094.pdf ( Xem nội dung )

VĂN BẢN CÙNG LOẠI
TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
1 1092/TB-ĐHĐN-TCCBThông báo 1092/TB-ĐHĐN-TCCB Thông báo về việc ký hợp đồng lao động ngắn hạn: Phan Duy Cường03/04/2014
2 1093/TB-ĐHĐN-TCCBThông báo 1093/TB-ĐHĐN-TCCB Thông báo về việc ký hợp đồng lao động ngắn hạn: Trương Thị Mỹ Phượng03/04/2014
3 1096/TB-ĐHĐNThông báo 1096/TB-ĐHĐN Thông báo về việc giảng viên đi công tác ở nước ngoài đã về nước: Phạm Minh Mận03/04/2014
4 1097/ĐHĐN-HTQTThông báo 1097/ĐHĐN-HTQT V/v thông báo đoàn khách nước ngoài03/04/2014
5 1098/ĐHĐN-HTQTThông báo 1098/ĐHĐN-HTQT V/v thông báo đoàn khách nước ngoài03/04/2014
6 1100/TB-ĐHĐNThông báo 1100/TB-ĐHĐN Thông báo về việc giảng viên đi công tác ở nước ngoài đã về nước: Trần Lực Sỹ03/04/2014
7 880/ĐHĐN-HTQTThông báo 880/ĐHĐN-HTQT V/v thông báo đoàn khách nước ngoài làm việc tại Đại học Đà Nẵng: Kathy Denise Wigal, David Benson24/02/2014
8 881/TB-ĐHĐNThông báo 881/TB-ĐHĐN Thông báo về việc kí hợp đồng làm việc: Huỳnh Thị Ánh Bình24/02/2014
9 882/TB-ĐHĐNThông báo 882/TB-ĐHĐN Thông báo về việc kí hợp đồng lao động: Phan Văn Tiền24/02/2014
10 883/TB-ĐHĐNThông báo 883/TB-ĐHĐN Thông báo về việc kí hợp đồng lao động: Lê Trang Thư24/02/2014