NỘI DUNG VĂN BẢN

Quyết định 1106/QĐ-ĐHĐN. Quyết định về việc cử cán bộ đi nghiên cứu sau Tiến sĩ tại Vương quốc Bỉ

Số ký hiệu  1106/QĐ-ĐHĐN Ngày ban hành  03/04/2014
Loại văn bản  Quyết định Lĩnh vực văn bản  
Nơi ban hành   Loại VB:  Đi
Nơi nhận  Như trên


Download: 1106.pdf ( Xem nội dung )

VĂN BẢN CÙNG LOẠI
TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
1 1099/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1099/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận hết thời gian tập sự và bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp: Huỳnh Thị Ánh Bình03/04/2014
2 1101/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1101/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận học viên cao học khóa 28 ( tháng 12/2013-2015)03/04/2014
3 950/QĐ-ĐHĐNQuyết định 950/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ: Nguyễn Thế Nam25/02/2014
4 949/QĐ-ĐHĐNQuyết định 949/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ: Lê Văn Vinh25/02/2014
5 948/QĐ-ĐHĐNQuyết định 948/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ: Nguyễn Thanh Quang25/02/2014
6 947/QĐ-ĐHĐNQuyết định 947/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ: Nguyễn Như Chương25/02/2014
7 946/QĐ-ĐHĐNQuyết định 946/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ: Đoàn Công Minh25/02/2014
8 945/QĐ-ĐHĐNQuyết định 945/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ: Lê Xuân Thắng25/02/2014
9 944/QĐ-ĐHĐNQuyết định 944/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ: Lê Văn Khởi25/02/2014
10 943/QĐ-ĐHĐNQuyết định 943/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ: Nguyễn Văn Khiên25/02/2014