NỘI DUNG VĂN BẢN

Thông báo 1112/ĐHĐN-HTQT. V/v thông báo đoàn khách nước ngoài

Số ký hiệu  1112/ĐHĐN-HTQT Ngày ban hành  03/05/2014
Loại văn bản  Thông báo Lĩnh vực văn bản  
Nơi ban hành   Loại VB:  Đi
Nơi nhận  Như trên


Download: 1112.pdf ( Xem nội dung )

VĂN BẢN CÙNG LOẠI
TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
1 1110/ĐHĐN-HTQTThông báo 1110/ĐHĐN-HTQT V/v GS. Hidenari Yasui đến làm việc tại trường ĐHĐN03/05/2014
2 1111/ĐHĐN-HTQTThông báo 1111/ĐHĐN-HTQT V/v thông báo đoàn khách nước ngoài03/05/2014
3 1116/TB-ĐHĐNThông báo 1116/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký hợp đồng lao động ngắn hạn: Nguyễn Thanh Bình03/05/2014
4 1117/TB-ĐHĐNThông báo 1117/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký hợp đồng lao động ngắn hạn: Lê Hoài Nam03/05/2014
5 1092/TB-ĐHĐN-TCCBThông báo 1092/TB-ĐHĐN-TCCB Thông báo về việc ký hợp đồng lao động ngắn hạn: Phan Duy Cường03/04/2014
6 1093/TB-ĐHĐN-TCCBThông báo 1093/TB-ĐHĐN-TCCB Thông báo về việc ký hợp đồng lao động ngắn hạn: Trương Thị Mỹ Phượng03/04/2014
7 1094/TB-ĐHĐNThông báo 1094/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký hợp đồng làm việc: Huỳnh Kim Trọng03/04/2014
8 1096/TB-ĐHĐNThông báo 1096/TB-ĐHĐN Thông báo về việc giảng viên đi công tác ở nước ngoài đã về nước: Phạm Minh Mận03/04/2014
9 1097/ĐHĐN-HTQTThông báo 1097/ĐHĐN-HTQT V/v thông báo đoàn khách nước ngoài03/04/2014
10 1098/ĐHĐN-HTQTThông báo 1098/ĐHĐN-HTQT V/v thông báo đoàn khách nước ngoài03/04/2014