NỘI DUNG VĂN BẢN

Quyết định 1147/QĐ-ĐHĐN. Quyết định về việc phê duyệt chọn đơn vị cung cấp và lắp đặt tài sản nội thất văn phòng cho Đại học Đà Nẵng

Số ký hiệu  1147/QĐ-ĐHĐN Ngày ban hành  03/07/2014
Loại văn bản  Quyết định Lĩnh vực văn bản  
Nơi ban hành   Loại VB:  Đi
Nơi nhận  Như trên


Download: 1147.pdf ( Xem nội dung )

VĂN BẢN CÙNG LOẠI
TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
1 1140/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1140/QĐ-ĐHĐN Quyết định V/v thành lập Ban Tổ chức Kỳ thi Sinh viên giỏi Đại học Đà Nẵng năm 201403/07/2014
2 1142/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1142/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên thôi học: Xayaloun Chomphet03/07/2014
3 1145/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1145/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc phê duyệt chọn đơn vị cung cấp và lắp đặt tài sản nội thất văn phòng cho Đại học Đà Nẵng03/07/2014
4 1146/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1146/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc phê duyệt chọn đơn vị cung cấp và lắp đặt tài sản nội thất văn phòng cho Đại học Đà Nẵng03/07/2014
5 1149/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1149/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp đại học hệ đào tạo chính quy tại Phân hiệu Kon Tum đợt 1 năm 201403/07/2014
6 1150/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1150/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp đại học hệ vừa làm vừa học tại Phân hiệu Kon Tum đợt 1 năm 201503/07/2014
7 1151/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1151/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cho sinh viên khóa tuyển sinh năm 2007 hình thức đào tạo chính quy tại Phân hiệu Kon Tum03/07/2014
8 1152/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1152/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cho sinh viên khóa tuyển sinh năm 2009 hình thức đào tạo chính quy tại Phân hiệu Kon Tum03/07/2014
9 1153/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1153/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cho sinh viên khóa tuyển sinh năm 2008 hình thức đào tạo vừa làm vừa học tại Phân hiệu Kon Tum03/07/2014
10 1154/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1154/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cho sinh viên khóa tuyển sinh năm 2009 hình thức đào tạo vừa làm vừa học tại Phân hiệu Kon Tum03/07/2014