NỘI DUNG VĂN BẢN

Thông báo 4403-4405/TB-ĐHĐN. Thông báo về việc ký hợp đồng làm việc không xác định thời hạn: Ninh Văn Ngọc, Nguyễn Lê Lộc Tiên, Hà Thị Minh Phương.

Số ký hiệu  4403-4405/TB-ĐHĐN Ngày ban hành  29/12/2017
Loại văn bản  Thông báo Lĩnh vực văn bản  
Nơi ban hành  Ban Tổ chức Cán bộ Loại VB:  Đi
Nơi nhận  Trung tâm PTPM, Khoa CNTT&TT,


Download: 4405.pdf ( Xem nội dung )
Download: 4404.pdf ( Xem nội dung )
Download: 4403.pdf ( Xem nội dung )

VĂN BẢN CÙNG LOẠI
TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
1 4574-4575/TB-ĐHĐNThông báo 4574-4575/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký hợp đồng làm việc xác đinh thời hạn: Nguyễn Đồng Hải Phương.29/12/2017
2 4577/TB-ĐHĐNThông báo 4577/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký hợp đồng làm việc không xác định thời hạn: Trần Nguyễn Việt Hùng.29/12/2017
3 4353-4354/TB-ĐHĐNThông báo 4353-4354/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cán bộ đi học tập ở nước ngoài đã về nước: Nguyễn Thị Quỳnh Nga, Vũ Thanh Tâm.27/12/2017
4 4338/TB-ĐHĐNThông báo 4338/TB-ĐHĐN Thông báo về việc viên chức đến tuổi nghỉ hưu: Lê Đức Luận.26/12/2017
5 4344-4345/TB-ĐHĐNThông báo 4344-4345/TB-ĐHĐN Thông báo tuyển sinh khóa 25 theo hình thức đào tạo học từ xa tại KonTum.26/12/2017
6 4310/TB-ĐHĐNThông báo 4310/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cử cán bộ đi học tập ở nước ngoài: Dương Quốc Hoàng Tú.25/12/2017
7 4308-4309/TB-ĐHĐNThông báo 4308-4309/TB-ĐHĐN Thông báo về việc chấm dứt hợp đồng dịch vụ vệ sinh tại ĐHĐN.25/12/2017
8 4300/TB-ĐHĐNThông báo 4300/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cán bộ đã hoàn thành chương trình đào tạo tiến sĩ: Lê Phong Nguyên.25/12/2017
9 4261/TB-ĐHĐNThông báo 4261/TB-ĐHĐN Thông báo kết luận của Hội đồng xét nâng bậc lương ĐHĐN năm 2017.20/12/2017
10 4225/TB-ĐHĐNThông báo 4225/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cán bộ đã hoàn thành chương trình đào tạo tiến sĩ: Huỳnh Ngọc Thọ.19/12/2017