NỘI DUNG VĂN BẢN

Quyết định 2899-2900/QĐ-ĐHĐN. Quyết định về việc cho phép sinh viên chuyển trường: Nguyễn Thị Na, Nguyễn Đức Bình.

Số ký hiệu  2899-2900/QĐ-ĐHĐN Ngày ban hành  27/08/2018
Loại văn bản  Quyết định Lĩnh vực văn bản  
Nơi ban hành  Ban Đào tạo Loại VB:  Đi
Nơi nhận  Như Điều 3.


Download: 2899.pdf ( Xem nội dung )
Download: 2900.pdf ( Xem nội dung )

VĂN BẢN CÙNG LOẠI
TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
1 2898/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2898/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc tiếp nhận sinh viên chuyển trường: Lương Thị Trúc My.27/08/2018
2 2909/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2909/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc nâng bậc lương trước thời hạn cho viên chức đã có thông báo nghỉ hưu: Trần Đình Nguyên.27/08/2018
3 2897-2898/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2897-2898/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc tiếp nhận sinh viên chuyển trường: Lương Thị Trúc Ly, Nguyễn Cẩm Tú.27/08/2018
4 2882/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2882/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc nâng bậc lương trước thời hạn cho viên chức để nghỉ hưu: Nguyễn Thị Nguyệt.23/08/2018
5 2860/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2860/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên đi học ở nước ngoài: Hoàng Thanh Hằng.23/08/2018
6 2856/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2856/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức "Lễ vinh danh Thủ khoa - Ngày hội tân sinh viên ĐHĐN năm 2018"22/08/2018
7 2855/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2855/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc tiếp nhận sinh viên chuyển trường: Hồ Thị Hồng Hạnh.22/08/2018
8 2838/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2838/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp ĐHĐN năm 2018.21/08/2018
9 2837/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2837/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Khối ĐHĐN năm học 2017-2018.21/08/2018
10 2831/ĐHĐN-HSSVQuyết định 2831/ĐHĐN-HSSV Về việc giới thiệu sinh viên tiêu biểu khen thưởng tại Lễ Vinh danh Thủ khoa.20/08/2018