NỘI DUNG VĂN BẢN

Quyết định 2860/QĐ-ĐHĐN. Quyết định về việc cho phép sinh viên đi học ở nước ngoài: Hoàng Thanh Hằng.

Số ký hiệu  2860/QĐ-ĐHĐN Ngày ban hành  23/08/2018
Loại văn bản  Quyết định Lĩnh vực văn bản  
Nơi ban hành  Ban Công tác học sinh, sinh viên Loại VB:  Đi
Nơi nhận  Như Điều 3.


Download: 2860.pdf ( Xem nội dung )

VĂN BẢN CÙNG LOẠI
TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
1 2882/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2882/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc nâng bậc lương trước thời hạn cho viên chức để nghỉ hưu: Nguyễn Thị Nguyệt.23/08/2018
2 2856/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2856/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức "Lễ vinh danh Thủ khoa - Ngày hội tân sinh viên ĐHĐN năm 2018"22/08/2018
3 2855/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2855/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc tiếp nhận sinh viên chuyển trường: Hồ Thị Hồng Hạnh.22/08/2018
4 2838/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2838/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp ĐHĐN năm 2018.21/08/2018
5 2837/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2837/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Khối ĐHĐN năm học 2017-2018.21/08/2018
6 2831/ĐHĐN-HSSVQuyết định 2831/ĐHĐN-HSSV Về việc giới thiệu sinh viên tiêu biểu khen thưởng tại Lễ Vinh danh Thủ khoa.20/08/2018
7 2801/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2801/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên đi học ở nước ngoài: Đinh Thị Thanh Huyền.16/08/2018
8 2807/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2807/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên chuyển trường: Nguyễn Thị Cẩm Tú.16/08/2018
9 2803-2804/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2803-2804/QĐ-ĐHĐN Quyết định vê việc cho phép sinh viên chuyển trường: Phạm Quang Khánh, Võ Ngọc Hiếu.16/08/2018
10 2777/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2777/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức: Văn Thị Trang.15/08/2018