NỘI DUNG VĂN BẢN

Quyết định 3013/QĐ-ĐHĐN. Quyết định về việc cho phép sinh viên chuyển trường: Đặng Thị Tuyết Mai.

Số ký hiệu  3013/QĐ-ĐHĐN Ngày ban hành  05/09/2018
Loại văn bản  Quyết định Lĩnh vực văn bản  
Nơi ban hành  Ban Đào tạo Loại VB:  Đi
Nơi nhận  Như Điều 3.


Download: 3013.pdf ( Xem nội dung )

VĂN BẢN CÙNG LOẠI
TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
1 3005/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3005/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên chuyển trình độ đào tạo: Phạm Trung Kiên.04/09/2018
2 3000/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3000/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên chuyển trường: Nguyễn Thị Ánh Thảo.04/09/2018
3 2988/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2988/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc bảo lưu kết quả học tập của học sinh, sinh viên: Lý Thị Mỹ Hảo.31/08/2018
4 2980/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2980/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc tặng Giấy khen của Giám đốc ĐHĐN cho các gương điểm hình tiên tiến Quý 3 năm 2018.31/08/2018
5 2979/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2979/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc tặng Giấy khen của Giám đốc ĐHĐN.31/08/2018
6 2989/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2989/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho thôi học học sinh sinh viên hệ chính quy, năm học 2018-2019: Nguyễn Phi Hoàng.31/08/2018
7 2981/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2981/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc tiếp nhận sinh viên chuyển trường: Đồng Thị Ngọc Hà.31/08/2018
8 2982/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2982/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc tiếp nhận sinh viên chuyển trường: Nguyễn Thị thúy Vâng.31/08/2018
9 2962/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2962/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc tiếp nhận sinh viên chuyển trường: Trần Thị Nhật Uyên.30/08/2018
10 2923/TB-ĐHĐNQuyết định 2923/TB-ĐHĐN Thông báo về việc bổ sung, điều chỉnh lịch tuần.28/08/2018