NỘI DUNG VĂN BẢN

Quyết định 3210/QĐ-ĐHĐN. Quyết định về việc buộc thôi học sinh viên hệ chính quy năm 2018-2019.

Số ký hiệu  3210/QĐ-ĐHĐN Ngày ban hành  21/09/2018
Loại văn bản  Quyết định Lĩnh vực văn bản  
Nơi ban hành  Khoa Y Dược Loại VB:  Đi
Nơi nhận  Như Điều 3.


Download: 3210.pdf ( Xem nội dung )

VĂN BẢN CÙNG LOẠI
TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
1 3226-3229/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3226-3229/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức: Nguyễn Thị Phương Thúy, Lê Thị Ái Nhi, Nguyễn Thị Xuân Tươi, Nguyễn Thanh Bình.21/09/2018
2 3228/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3228/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức: Lê Thị Ái Thi.21/09/2018
3 3153/TB-ĐHĐNQuyết định 3153/TB-ĐHĐN Thông báo về việc nghỉ hưu của viên chức: Hồ Thanh Mỹ.17/09/2018
4 3152/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3152/QĐ-ĐHĐN Quyết định vê việc cho phép sinh viên chuyển trường: Lương Thị Trúc My.14/09/2018
5 3127/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3127/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc tặng Giấy khen của Giám đốc ĐHĐN cho sinh viên.13/09/2018
6 3125/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3125/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức: Đinh Quang Thành.13/09/2018
7 3132/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3132/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc tặng Giấy khen của Giám đốc ĐHĐN.13/09/2018
8 3087/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3087/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên đi học ở nước ngoài: Trần Thị Thanh Hòa.10/09/2018
9 3085/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3085/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên chuyển trường: Phan Thị Thảo Trang.10/09/2018
10 3075/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3075/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc tiếp nhận sinh viên chuyển trường.10/09/2018