NỘI DUNG VĂN BẢN

Quyết định 3537/QĐ-ĐHĐN. Quyết định về việc cho phép sinh viên chuyển trường: Trần Nhật Mai Hương.

Số ký hiệu  3537/QĐ-ĐHĐN Ngày ban hành  16/10/2018
Loại văn bản  Quyết định Lĩnh vực văn bản  
Nơi ban hành  Ban Đào tạo Loại VB:  Đi
Nơi nhận  Như Điều 3.


Download: 3537.pdf ( Xem nội dung )

VĂN BẢN CÙNG LOẠI
TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
1 3530/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3530/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên chuyển trường: Lê Thị Bảo Châu.15/10/2018
2 3514-3517/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3514-3517/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức: Phạm Lê Hương Chi, Hoàng Thị Hiếu, Lê Thị Hoàng Phương, Phạm Trần Anh Trọng.15/10/2018
3 3518/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3518/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc kéo dài thời gian làm việc đối với giảng viên: Dương Anh Hoàng.15/10/2018
4 3519/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3519/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên chuyển trình độ đào tạo: Bùi Quang Diệu.15/10/2018
5 3522/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3522/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc tiếp nhận lưu học sinh Lào vào học Chương trình tiếng Việt dành cho người nước ngoài tại ĐHĐN năm học 2018-2019.15/10/2018
6 3523/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3523/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc tiếp nhận lưu học sinh Campuchia vào học Chương trình tiếng Việt dành cho người nước ngoài tại ĐHĐN năm học 2018-2019.15/10/2018
7 3492/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3492/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức: Phạm Hùng Vân.12/10/2018
8 3489/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3489/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí: Phan Ngọc Thuận12/10/2018
9 3481/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3481/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên chuyển ngành đào tạo: Y Thảo.11/10/2018
10 3483/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3483/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên chuyển trường: Nguyễn Duy Việt.11/10/2018