NỘI DUNG VĂN BẢN

Thông báo 32-35/TB-ĐHĐN. Thông báo về việc ký tiếp hợp đồng làm việc xác định thời hạn: Trần Hưng Hải, Lê Thị Hạnh Dung, Hoàng Hồ Ngọc Hạnh, Lê Thị Hồng Oanh.

Số ký hiệu  32-35/TB-ĐHĐN Ngày ban hành  07/01/2019
Loại văn bản  Thông báo Lĩnh vực văn bản  
Nơi ban hành  Ban Tổ chức Cán bộ Loại VB:  Đi
Nơi nhận  Trung tâm PTPM, VP Đoàn TN


VĂN BẢN CÙNG LOẠI
TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
1 27/TB-ĐHĐNThông báo 27/TB-ĐHĐN Thông báo về việc mở lớp bồidưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho nhà giáo giảng dạy cao đẳng, đại học.05/01/2019
2 26/TB-ĐHĐNThông báo 26/TB-ĐHĐN Thông báo về việc mở lớp bồidưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho nhà giáo giảng dạy cao đẳng, đại học.05/01/2019
3 20/TB-ĐHĐNThông báo 20/TB-ĐHĐN Thông báo tuyển sinh khóa 26 hình thức đào tạo từ xa.05/01/2019
4 06/TB-ĐHĐNThông báo 06/TB-ĐHĐN Thông báo về việc khám sức khỏe cho CBVC Cơ quan ĐHĐN năm 2018.03/01/2019
5 02/TB-ĐHĐNThông báo 02/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cử cán bộ đi học tập ở nước ngoài: Bùi Đình Tuấn.02/01/2019
6 01/TB-ĐHĐNThông báo 01/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cán bộ đi học tập ở nước gnoaif đã về nước: Hà Phước Vũ.02/01/2019
7 3863-3864/TB-ĐHĐNThông báo 3863-3864/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cán bộ đi hoc tập ở nước ngoài đã về nước: Phan Việt Hùng, Huỳnh Ngọc Hùng, 06/11/2018
8 3796-3799/TB-ĐHĐNThông báo 3796-3799/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cán bộ đi học tập ở nước ngoài đã về nước: Nguyễn Hoàng Trung Hiếu, Trần Thị Xuân Thanh, Phan Thị Tuyết Trinh, Trương Văn Năm.31/10/2018
9 3663-3664/TB-ĐHĐNThông báo 3663-3664/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cán bộ đi hoc tập ở nước ngoài đã về nước: Trương Thị Hoa, Nguyễn Xuân Bảo.25/10/2018
10 3633/TB-ĐHĐNThông báo 3633/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký tiếp hợp đồng lao động: Trương Anh Tuấn.24/10/2018