NỘI DUNG VĂN BẢN

Thông báo 4485/TB-ĐHĐN. Thông báo bổ sung lịch tuần.

Số ký hiệu  4485/TB-ĐHĐN Ngày ban hành  24/12/2018
Loại văn bản  Thông báo Lĩnh vực văn bản  
Nơi ban hành  Văn phòng Công Đoàn ĐHĐN Loại VB:  Đi
Nơi nhận  Các đơn vị trực thuộc.


Download: 4485_001.pdf ( Xem nội dung )

VĂN BẢN CÙNG LOẠI
TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
1 4489/TB-ĐHĐNThông báo 4489/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký tiếp hợp đồng lao động: Trương Anh Tuấn.24/12/2018
2 4448/TB-ĐHĐNThông báo 4448/TB-ĐHĐN Thồng báo về việc cán bộ đi học tập ở nước ngoài đã về nước: Nguyễn Ngọc Tân.21/12/2018
3 4406/TB-ĐHĐNThông báo 4406/TB-ĐHĐN Thông báo về việc thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam với học viên cao học của ĐHĐN - Đợt 1 năm 2019.19/12/2018
4 4407-4408/TB-ĐHĐNThông báo 4407-4408/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cán bộ đi hoc tập ở nước ngoài đã về nước: Trần Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Hoàng Báu.19/12/2018
5 4399/TB-ĐHĐNThông báo 4399/TB-ĐHĐN Thông báo về việc mở lớp đào tạo liên tục (CME) "Chẩn đoàn hành ảnh".19/12/2018
6 4395/TB-ĐHĐNThông báo 4395/TB-ĐHĐN Thông báo bổ sung lịch tuần.19/12/2018
7 4389/TB-ĐHĐNThông báo 4389/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cán bộ đi học tập ở nước ngoài đã về nước: Hoàng Thị Bích Ngọc.18/12/2018
8 4247/TB-ĐHĐNThông báo 4247/TB-ĐHĐN Thông báo tạm hoãn lịch tuần.05/12/2018
9 4216/TB-ĐHĐNThông báo 4216/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cán bộ đi học tập ở nước ngoài đã về nước: Tạ Ngọc Ly.05/12/2018
10 4215/TB-ĐHĐNThông báo 4215/TB-ĐHĐN Thông báo về thực hiện thủ tục công nhận hết thời gian tập sự, bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và ký tiếp hợp đồng làm việc với viên chức.05/12/2018