NỘI DUNG VĂN BẢN

Quyết định 4458-4461/QĐ-ĐHĐN. Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức: Đinh Thị Thùy Na, Nguyễn Sơn Tùng, Nguyễn Ngọc Trà, Nguyễn Ngọc Thắng.

Số ký hiệu  4458-4461/QĐ-ĐHĐN Ngày ban hành  24/12/2018
Loại văn bản  Quyết định Lĩnh vực văn bản  
Nơi ban hành  Ban Tổ chức Cán bộ Loại VB:  Đi
Nơi nhận  Như Điều 2.


Download: 4461.pdf ( Xem nội dung )
Download: 4460.pdf ( Xem nội dung )
Download: 4459.pdf ( Xem nội dung )
Download: 4458.pdf ( Xem nội dung )

VĂN BẢN CÙNG LOẠI
TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
1 4488/QĐ-ĐHĐNQuyết định 4488/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên chuyển ngành: Nguyễn Thị Như Quỳnh.24/12/2018
2 4386/QĐ-ĐHĐNQuyết định 4386/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc nâng bậc lương trước hời hạn cho viên chức để nghỉ hưu: Nguyễn Phi Lê.18/12/2018
3 4385/QĐ-ĐHĐNQuyết định 4385/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi nghiên cứu tại nước ngoài: Chử Văn Tiệp.18/12/2018
4 4364/QĐ-ĐHĐNQuyết định 4364/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc chi hỗ trợ cho viên chức nghỉ hưu: Võ Văn Tý.14/12/2018
5 4346/QĐ-ĐHĐNQuyết định 4346/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc tiếp nhận 01 thí sinh Hàn Quốc học ngành Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam.14/12/2018
6 4345/QĐ-ĐHĐNQuyết định 4345/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép lưu học sinh Lào được chuyển trường và ngành học.14/12/2018
7 4347/QĐ-ĐHĐNQuyết định 4347/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng kiểm kê tài sản lúc 0 giờ 00 ngày 01/01/2019 của Cơ quan ĐHĐN.14/12/2018
8 4324-4329/QĐ-ĐHĐNQuyết định 4324-4329/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức: Nguyễn Hồng Nguyên, Đoàn Ngọc Mỹ Duyên, Lê Mai Thanh Hoàng, Nguyễn Minh Hiếu, Nguyễn Trần Thu Thảo, Bùi Việt Yên.12/12/2018
9 4295/QĐ-ĐHĐNQuyết định 4295/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc nâng bậc lương trước thời hạn cho viên chức đề nghỉ hưu: Dương Thọ.07/12/2018
10 4253/QĐ-ĐHĐNQuyết định 4253/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc tiếp nhận sinh viên quốc tế theo học chương trình ngắn hạn tại ĐHĐN.05/12/2018