NỘI DUNG VĂN BẢN

Thông báo 4399/TB-ĐHĐN. Thông báo về việc mở lớp đào tạo liên tục (CME) "Chẩn đoàn hành ảnh".

Số ký hiệu  4399/TB-ĐHĐN Ngày ban hành  19/12/2018
Loại văn bản  Thông báo Lĩnh vực văn bản  
Nơi ban hành  Khoa Y Dược Loại VB:  Đi
Nơi nhận  Các phương tiện thông tin; Các Sở Y tế; Các Bệnh viện, Trường Đại học.


Download: 4399.pdf ( Xem nội dung )

VĂN BẢN CÙNG LOẠI
TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
1 4406/TB-ĐHĐNThông báo 4406/TB-ĐHĐN Thông báo về việc thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam với học viên cao học của ĐHĐN - Đợt 1 năm 2019.19/12/2018
2 4407-4408/TB-ĐHĐNThông báo 4407-4408/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cán bộ đi hoc tập ở nước ngoài đã về nước: Trần Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Hoàng Báu.19/12/2018
3 4395/TB-ĐHĐNThông báo 4395/TB-ĐHĐN Thông báo bổ sung lịch tuần.19/12/2018
4 4389/TB-ĐHĐNThông báo 4389/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cán bộ đi học tập ở nước ngoài đã về nước: Hoàng Thị Bích Ngọc.18/12/2018
5 4247/TB-ĐHĐNThông báo 4247/TB-ĐHĐN Thông báo tạm hoãn lịch tuần.05/12/2018
6 4216/TB-ĐHĐNThông báo 4216/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cán bộ đi học tập ở nước ngoài đã về nước: Tạ Ngọc Ly.05/12/2018
7 4215/TB-ĐHĐNThông báo 4215/TB-ĐHĐN Thông báo về thực hiện thủ tục công nhận hết thời gian tập sự, bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và ký tiếp hợp đồng làm việc với viên chức.05/12/2018
8 4183/TB-ĐHĐNThông báo 4183/TB-ĐHĐN Thông báo bổ sung lịch tuần.03/12/2018
9 4205/TB-ĐHĐNThông báo 4205/TB-ĐHĐN Thông báo bổ sung lịch tuần.03/12/2018
10 4158/TB-ĐHĐNThông báo 4158/TB-ĐHĐN Thông báo về việc chiêu sinh lớp Định hướng chuyên khóa Chẩn đoán hành ảnh khóa 03.29/11/2018