NỘI DUNG VĂN BẢN

Công văn 810/ĐHĐN-HSSV. Về việc xác nhận kết quả học tập học kỳ I năm học 2018-2019 của sinh viên để nhận học bổng Kumbo Asiana.

Số ký hiệu  810/ĐHĐN-HSSV Ngày ban hành  20/03/2019
Loại văn bản   Công văn Lĩnh vực văn bản  
Nơi ban hành  Ban Công tác học sinh, sinh viên Loại VB:  Đi
Nơi nhận  Các CSGDĐH thành viên; các đơn vị trực thuộc ĐHĐN.


Download: 810.pdf ( Xem nội dung )

VĂN BẢN CÙNG LOẠI
TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
1 817/ĐHĐN-KHTC Công văn 817/ĐHĐN-KHTC Về kinh phí tuyển sinh cao học tạc các địa phương.20/03/2019
2 816/ĐHĐN-KHTC Công văn 816/ĐHĐN-KHTC Về kinh phí tuyển sinh hệ liên thông vừa làm vừa học và hệ vừa làm vừa học tại các địa phương.20/03/2019
3 811/ĐHĐN-TCCB Công văn 811/ĐHĐN-TCCB Về việc cử cán bộ đi dự tuyển nghiên cứu sinh: Lê Thị Phương Thảo.20/03/2019
4 755-756/ĐHĐN-HTQT Công văn 755-756/ĐHĐN-HTQT Về việc đề nghị gia hạn thị thực & tạm trú cho lưu học sinh.15/03/2019
5 753/ĐHĐN-HTQT Công văn 753/ĐHĐN-HTQT Về việc thông báo đoàn khách nước ngoài.15/03/2019
6 754/ĐHĐN-HTQT Công văn 754/ĐHĐN-HTQT Về việc nhập cảnh của sinh viên người nước ngoài.15/03/2019
7 766/ĐHĐN-KYD Công văn 766/ĐHĐN-KYD Về việc xin phép tổ chức buổi học ngoại khóa về giáo dục sức khỏe.15/03/2019
8 743/ĐHĐN-TCCB Công văn 743/ĐHĐN-TCCB Về việc kéo dài thời gian làm việc với giảng viên là GS, PGS, TS: Bùi Quang Bình.14/03/2019
9 725/ĐHĐN-HTQT Công văn 725/ĐHĐN-HTQT Về việc đón tiếp Trường Đại học Pardubice, Cộng hòa Séc.13/03/2019
10 722-724/ĐHĐN-HTQT Công văn 722-724/ĐHĐN-HTQT Về việc thông báo đoàn khách nước ngoài.13/03/2019