NỘI DUNG VĂN BẢN

Quyết định 940/QĐ-ĐHĐN. Quyết định về việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài: Trịnh Công Duy.

Số ký hiệu  940/QĐ-ĐHĐN Ngày ban hành  01/04/2019
Loại văn bản  Quyết định Lĩnh vực văn bản  
Nơi ban hành  Ban Tổ chức Cán bộ Loại VB:  Đi
Nơi nhận  Như Điều 3.


Download: 940.pdf ( Xem nội dung )

VĂN BẢN CÙNG LOẠI
TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
1 945/TB-ĐHĐNQuyết định 945/TB-ĐHĐN Thông báo xét tuyển cao học đợt 1 năm 2019 đối với kỹ sư tốt nghiệp chương trình PFIEV.01/04/2019
2 935/QĐ-ĐHĐNQuyết định 935/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên chuyển trường: Hoàng Bảo Đạt.29/03/2019
3 910/QĐ-ĐHĐNQuyết định 910/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép cán bộ nghỉ phép và đi nước ngoài: Trần Hưng Hải.28/03/2019
4 915/QĐ-ĐHĐNQuyết định 915/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên chuyển trường: Trần Thành Đạt.28/03/2019
5 905/QĐ-ĐHĐNQuyết định 905/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc xác định mực hưởng phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo công tác tại các đơn vị trực thuộc ĐHĐN tháng 4/2019.28/03/2019
6 901/QĐ-ĐHĐNQuyết định 901/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử viên chức hướng đãn tập sự: Phan Thị Như Luyến.27/03/2019
7 875/TB-ĐHĐNQuyết định 875/TB-ĐHĐN Thông báo tuyển sinh khóa 26 hình thức đào tạo từ xa tại thành phố Hồ Chí Minh.26/03/2019
8 874/TB-ĐHĐNQuyết định 874/TB-ĐHĐN Thông báo tuyển sinh khóa 26 hình thức đào tạo từ xa.26/03/2019
9 761/QĐ-ĐHĐNQuyết định 761/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức: Bùi Hoàng Ngọc Linh.15/03/2019
10 758/QĐ-ĐHĐNQuyết định 758/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giảng viên (hạng III): Hoàng Lê Trà My.15/03/2019