NỘI DUNG VĂN BẢN

Quyết định 1415-1419/QĐ-ĐHĐN. Quyết định về việc cử viên chức đi học tập lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính (hệ không tập trung): Nguyễn Thị Thủy, Võ Thị Quỳnh Nga, Nguyễn Công Phương, Hoàng Thị Thanh Hà, Nguyễn Ngọc Anh.

Số ký hiệu  1415-1419/QĐ-ĐHĐN Ngày ban hành  16/05/2019
Loại văn bản  Quyết định Lĩnh vực văn bản  
Nơi ban hành  Ban Tổ chức Cán bộ Loại VB:  Đi
Nơi nhận  Như Điều 3.


Download: 1419.pdf ( Xem nội dung )
Download: 1418.pdf ( Xem nội dung )
Download: 1417.pdf ( Xem nội dung )
Download: 1416.pdf ( Xem nội dung )
Download: 1415.pdf ( Xem nội dung )

VĂN BẢN CÙNG LOẠI
TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
1 1387/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1387/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở ĐHĐN năm 2019.15/05/2019
2 1381/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1381/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi đào tạo tiến sĩ tại nước ngoài (giai đoạn 2): Bùi Trung Hiệp.14/05/2019
3 1325/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1325/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng Quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ ĐHĐN, nhiệm kỳ 2018-2023.09/05/2019
4 1333/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1333/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi đào tạo tiến sĩ: Hoàng Thị Mai Sa.09/05/2019
5 1328/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1328/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thuyên chuyển công tác viên chức: Tôn Nữ Trà Mi.09/05/2019
6 1318/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1318/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc chi hỗ trợ cho viên chức nghỉ hưu: Bùi Thị Thu Hà.08/05/2019
7 1278-1279/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1278-1279/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương chuyên viên chính: Nguyễn Nhã Vy, Đỗ Thị Như Hoa.04/05/2019
8 1176/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1176/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài: Ngô Thị Ngọc Hoa.22/04/2019
9 1163/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1163/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích tại Đại hội thể thao sinh viên ĐHĐN lần thứ XI - 2019.19/04/2019
10 1161/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1161/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài: Lê Thị Hồng Oanh.19/04/2019