NỘI DUNG VĂN BẢN

Thông báo 1374-1375/TB-ĐHĐN. Thông báo về việc cán bộ đi học tập, nghiên cứu tại nước ngoài về nước: Tràn Thị Ngọc Vỹ, Hồ Hồng Quyên.

Số ký hiệu  1374-1375/TB-ĐHĐN Ngày ban hành  14/05/2019
Loại văn bản  Thông báo Lĩnh vực văn bản  
Nơi ban hành  Ban Tổ chức Cán bộ Loại VB:  Đi
Nơi nhận  Trường ĐHKT, Trường ĐHBK.


VĂN BẢN CÙNG LOẠI
TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
1 1311/TB-ĐHĐNThông báo 1311/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cán bộ đi học tập, nghiên cứu tại nước ngoài về nước: Trần Ngô Nha Trang.07/05/2019
2 1262-1265/TB-ĐHĐNThông báo 1262-1265/TB-ĐHĐN Thông báo về việc giới thiệu chức danh và chữ ký: PGS. TS. Lê Quang Sơn, PGS. TS. Lê Thành Bắc, PGS. TS. Ngô Văn Dưỡng, TS. Cao Xuân Tuấn.02/05/2019
3 1257-1258/TB-ĐHĐNThông báo 1257-1258/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cán bộ đi học tập, nghiên cứu tại nước ngoài về nước: Hoàng Phương Tùng, Đỗ Thanh Huyền.02/05/2019
4 1225/TB-ĐHĐNThông báo 1225/TB-ĐHĐN Thông báo tạm hoãn lịch tuần.26/04/2019
5 1205/TB-ĐHĐNThông báo 1205/TB-ĐHĐN Thông báo về việc viên chức đến tuổi nghỉ hưu: Ngô Hà Tấn.25/04/2019
6 1193/TB-ĐHĐNThông báo 1193/TB-ĐHĐN Thông báo về việc mở lớp đào tạo liên tục (CME) "Chẩn đoán hình ảnh".23/04/2019
7 1186/TB-ĐHĐNThông báo 1186/TB-ĐHĐN Thông báo số 3 về việc tổ chức Lễ Bế mạc Đại hội Thể thao Sinh viên ĐHĐN lần thứ XI - 2019.22/04/2019
8 1174/TB-ĐHĐNThông báo 1174/TB-ĐHĐN Thông báo bổ sung lịch tuần.22/04/2019
9 1183/TB-ĐHĐNThông báo 1183/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký Phụ lục Hợp đồng lao động: Mai Xuân Nguyên.22/04/2019
10 1164/TB-ĐHĐNThông báo 1164/TB-ĐHĐN Thông báo điều chỉnh lịch tuần.19/04/2019