NỘI DUNG VĂN BẢN

Công văn 1905-1906/ĐHĐN-KYD. Về việc cho phép học viên thực tập lâm sàng tại Bệnh viện.

Số ký hiệu  1905-1906/ĐHĐN-KYD Ngày ban hành  21/06/2019
Loại văn bản   Công văn Lĩnh vực văn bản  
Nơi ban hành  Khoa Y Dược Loại VB:  Đi
Nơi nhận  Giám đốc Bệnh viện Trưng Vương, giám đốc Bệnh viện Ung Bướu thành phố Hồ Chí Minh.


Download: 1906.pdf ( Xem nội dung )
Download: 1905.pdf ( Xem nội dung )
Download: 1905.pdf ( Xem nội dung )

VĂN BẢN CÙNG LOẠI
TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
1 1893-1895/ĐHĐN-HTQT Công văn 1893-1895/ĐHĐN-HTQT Về việc nhập cảnh của sinh viên người nước ngoài.20/06/2019
2 1892/ĐHĐN-HTQT Công văn 1892/ĐHĐN-HTQT Về việc đề nghị gian hạn thị thực & tạm trú cho lưu học sinh.20/06/2019
3 1891/ĐHĐN-VP Công văn 1891/ĐHĐN-VP Về việc thực hiện tiết kiệm điện.20/06/2019
4 1890/ĐHĐN-ĐT Công văn 1890/ĐHĐN-ĐT Về việc chuyển ngành của sinh viên.20/06/2019
5 1875/ĐHĐN-HTQT Công văn 1875/ĐHĐN-HTQT Về việc nhập cảnh của sinh viên người nước ngoài.19/06/2019
6 1865-1866/ĐHĐN-HTQT Công văn 1865-1866/ĐHĐN-HTQT Về việc nhập cảnh của sinh viên người nước ngoài.18/06/2019
7 1860/ĐHĐN-HTQT Công văn 1860/ĐHĐN-HTQT Về việc cấp thẻ tạm trú cho giảng viên người nước ngoài.18/06/2019
8 1855/ĐHĐN-TCCB Công văn 1855/ĐHĐN-TCCB Về việc cử viên chức dự tuyển học bổng tiến sĩ tại Nhật Bản.18/06/2019
9 1847/ĐHĐN-VP Công văn 1847/ĐHĐN-VP Về việc nghỉ hè, nghỉ phép năm 2019.18/06/2019
10 1846/ĐHĐN-KHCNMT Công văn 1846/ĐHĐN-KHCNMT Về việc đăng ký đề tài KH&CN cấp ĐHĐN.17/06/2019