NỘI DUNG VĂN BẢN

Công văn 1846/ĐHĐN-KHCNMT. Về việc đăng ký đề tài KH&CN cấp ĐHĐN.

Số ký hiệu  1846/ĐHĐN-KHCNMT Ngày ban hành  17/06/2019
Loại văn bản   Công văn Lĩnh vực văn bản  
Nơi ban hành  Ban Khoa học Công nghệ & Môi trường Loại VB:  Đi
Nơi nhận  Các CSGDĐH thành viên; Các đơn vị trực thuộc.


Download: 1846.pdf ( Xem nội dung )

VĂN BẢN CÙNG LOẠI
TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
1 1838/ĐHĐN-HTQT Công văn 1838/ĐHĐN-HTQT Về việc tổ chức cho sinh viên đi học tại Đại học Dân tộc Quảng Tây - Trung Quốc.17/06/2019
2 1842/ĐHĐN-TCCB Công văn 1842/ĐHĐN-TCCB Về việc viên chức đi nước ngoài quá hạn (lần 2): Trần Thị Ngọc Phương.17/06/2019
3 1841/ĐHĐN-TCCB Công văn 1841/ĐHĐN-TCCB Về việc viên chức đi nước ngoài quá hạn: Nguyễn Thị Ngọc Thảo.17/06/2019
4 1840/ĐHĐN-TCCB Công văn 1840/ĐHĐN-TCCB Về việc viên chức đi nước ngoài quá hạn (lần 2: Huỳnh Trung Mạnh.17/06/2019
5 1780-1782/ĐHĐN-HTQT Công văn 1780-1782/ĐHĐN-HTQT Về việc thông báo đoàn khách nước ngoài.17/06/2019
6 1809-1810/ĐHĐN-HTQT Công văn 1809-1810/ĐHĐN-HTQT Về việc thông báo đoàn khách nước ngoài.14/06/2019
7 1787/ĐHĐN-KHCNMT Công văn 1787/ĐHĐN-KHCNMT Về việc xin phép cho sinh viên chuyển trường: Nguyễn Thanh Bình.12/06/2019
8 1776/ĐHĐN-VP Công văn 1776/ĐHĐN-VP Về việc triệu tập dự quy hoạch chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc và Chủ tịch Hội đồng đại học ĐHĐN.11/06/2019
9 1784/ĐHĐN-KYD Công văn 1784/ĐHĐN-KYD Về việc cho phép học viên thực tập lâm sàng tại Bệnh viện.11/06/2019
10 1732/ĐHĐN-HTQT Công văn 1732/ĐHĐN-HTQT Về việc đề nghị gia hạn thị thực & tạm trú cho lưu học sinh.07/06/2019