NỘI DUNG VĂN BẢN

Công văn 2280/ĐHĐN-TCCB. Về việc cử cán bộ, giảng viên tham gia lớp tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng - an ninh năm 2019.

Số ký hiệu  2280/ĐHĐN-TCCB Ngày ban hành  26/07/2019
Loại văn bản   Công văn Lĩnh vực văn bản  
Nơi ban hành  Ban Tổ chức Cán bộ Loại VB:  Đi
Nơi nhận  Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Bộ GD&ĐT.


Download: 2280.pdf ( Xem nội dung )

VĂN BẢN CÙNG LOẠI
TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
1 2269/ĐHĐN-HTQT Công văn 2269/ĐHĐN-HTQT Về việc đồng ý tổ chức Tuần lễ ngoại giao khí hậu Châu Âu tại Đà Nẵng.25/07/2019
2 2268/ĐHĐN-KHTC Công văn 2268/ĐHĐN-KHTC Về việc hợp tác giữa UBND thành phố Đà Nẵng và ĐHĐN.25/07/2019
3 2235-2237/ĐHĐN-HTQT Công văn 2235-2237/ĐHĐN-HTQT Về việc đề nghị gia hạn thị thực và tạm trú cho lưu học sinh.24/07/2019
4 2299/ĐHĐN-ĐT Công văn 2299/ĐHĐN-ĐT Về việc xác minh thông tin văn bằng tốt nghiệp: Đinh Quốc Triều.24/07/2019
5 2249/ĐHĐN-HTQT Công văn 2249/ĐHĐN-HTQT Về việc thông báo đoàn khách nước ngoài.24/07/2019
6 2218-2219/ĐHĐN-HTQT Công văn 2218-2219/ĐHĐN-HTQT Về việc nhập cảnh của sinh viên người nước ngoài.22/07/2019
7 2215/ĐHĐN-VP Công văn 2215/ĐHĐN-VP Về việc di chuyển, sắp xếp các phòng làm việc tại Cơ quan ĐHĐN.22/07/2019
8 2194-2195/ĐHĐN-HTQT Công văn 2194-2195/ĐHĐN-HTQT Về việc nhập cảnh của sinh viên người nước ngoài.19/07/2019
9 2178/ĐHĐN-HTQT Công văn 2178/ĐHĐN-HTQT Về việc nhập cảnh của khách nước ngoài.18/07/2019
10 2158-2157/ĐHĐN-HTQT Công văn 2158-2157/ĐHĐN-HTQT Về việc đề nghị gian hạn thị thực & tạm trú cho lưu học sinh.16/07/2019