NỘI DUNG VĂN BẢN

Công văn 2269/ĐHĐN-HTQT. Về việc đồng ý tổ chức Tuần lễ ngoại giao khí hậu Châu Âu tại Đà Nẵng.

Số ký hiệu  2269/ĐHĐN-HTQT Ngày ban hành  25/07/2019
Loại văn bản   Công văn Lĩnh vực văn bản  
Nơi ban hành  Ban Hợp tác Quốc tế Loại VB:  Đi
Nơi nhận  Trung tâm Nghiên cứu Xây dựng Năng lực Thích ứng (CAB).


Download: 2269.pdf ( Xem nội dung )

VĂN BẢN CÙNG LOẠI
TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
1 2268/ĐHĐN-KHTC Công văn 2268/ĐHĐN-KHTC Về việc hợp tác giữa UBND thành phố Đà Nẵng và ĐHĐN.25/07/2019
2 2235-2237/ĐHĐN-HTQT Công văn 2235-2237/ĐHĐN-HTQT Về việc đề nghị gia hạn thị thực và tạm trú cho lưu học sinh.24/07/2019
3 2299/ĐHĐN-ĐT Công văn 2299/ĐHĐN-ĐT Về việc xác minh thông tin văn bằng tốt nghiệp: Đinh Quốc Triều.24/07/2019
4 2249/ĐHĐN-HTQT Công văn 2249/ĐHĐN-HTQT Về việc thông báo đoàn khách nước ngoài.24/07/2019
5 2218-2219/ĐHĐN-HTQT Công văn 2218-2219/ĐHĐN-HTQT Về việc nhập cảnh của sinh viên người nước ngoài.22/07/2019
6 2215/ĐHĐN-VP Công văn 2215/ĐHĐN-VP Về việc di chuyển, sắp xếp các phòng làm việc tại Cơ quan ĐHĐN.22/07/2019
7 2194-2195/ĐHĐN-HTQT Công văn 2194-2195/ĐHĐN-HTQT Về việc nhập cảnh của sinh viên người nước ngoài.19/07/2019
8 2178/ĐHĐN-HTQT Công văn 2178/ĐHĐN-HTQT Về việc nhập cảnh của khách nước ngoài.18/07/2019
9 2158-2157/ĐHĐN-HTQT Công văn 2158-2157/ĐHĐN-HTQT Về việc đề nghị gian hạn thị thực & tạm trú cho lưu học sinh.16/07/2019
10 2128/ĐHĐN-TCCB Công văn 2128/ĐHĐN-TCCB Về việc ký kết hợp đồng làm việc với viên chức: Trần Ngọc Hoàng.15/07/2019