NỘI DUNG VĂN BẢN

Công văn 2029/QĐ-ĐHĐN. Quyết định về việc thành lập Hội đồng xử lý các khoản tạm ứng tồn đọng

Số ký hiệu  2029/QĐ-ĐHĐN Ngày ban hành  07/05/2012
Loại văn bản   Công văn Lĩnh vực văn bản  
Nơi ban hành   Loại VB:  Đi
Nơi nhận  


Download: LICH_TUAN_39-71.doc

VĂN BẢN CÙNG LOẠI
TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
1 2027/QĐ-ĐHĐN Công văn 2027/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi công tác tại Trung Quốc: Đoàn Quang Vinh, Dương Quốc Cường, Lưu Trang, Đào Hữu Hòa07/05/2012
2 2028/QĐ-ĐHĐN Công văn 2028/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức Hội nghị cựu học sinh của VEF làn thứ IV07/05/2012
3 2030/ĐHĐN-KHTC Công văn 2030/ĐHĐN-KHTC Quyết định về việc giao bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 201207/05/2012
4 2036/QĐ-ĐHĐN Công văn 2036/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận danh sách lưu học sinh Lào đủ điều kiện học đại học hệ chính quy tập trung tại ĐHĐN năm 201207/05/2012
5 2037/ĐHĐN-HTQT Công văn 2037/ĐHĐN-HTQT Về việc tiếp đoàn Trường Đại học NPU, Thái Lan07/05/2012
6 2038/QĐ-ĐHĐN Công văn 2038/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học và tuyển sinh đào tạo liên thông từ cao đẳng lê đại học, từ trung cấp lên đại học hệ vừa làm vừa học (kỳ thi tháng 5) năm 201207/05/2012
7 2039/ĐHĐN-KHCNMT Công văn 2039/ĐHĐN-KHCNMT Về việc phân công tham gia tổ chức hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học ĐHĐN lần thứ 8 năm 201207/05/2012
8 2040/QĐ-ĐHĐN-KHCNMT Công văn 2040/QĐ-ĐHĐN-KHCNMT Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Hội nghị quốc tế về các Hệ thống tri thức -KSE 201207/05/2012
9 2041/QĐ-ĐHĐN Công văn 2041/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Ban Thư ký tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học và tuyển sinh đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học, từ trung cấp lê đại học hệ vừa làm vừa học (kỳ thi tháng 5) năm 201207/05/2012
10 2042/QĐ-ĐHĐN Công văn 2042/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Ban Đề thi tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học và tuyển sinh đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học, từ trung cấp lê đại học hệ vừa làm vừa học (kỳ thi tháng 5) năm 201207/05/2012