DANH SÁCH VĂN BẢN ĐẾN VÀ ĐI NĂM 2018

TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
31 4406/TB-ĐHĐNThông báo 4406/TB-ĐHĐN Thông báo về việc thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam với học viên cao học của ĐHĐN - Đợt 1 năm 2019.
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên; Các ĐĐPH đào tạo.
19/12/2018
32 4389/TB-ĐHĐNThông báo 4389/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cán bộ đi học tập ở nước ngoài đã về nước: Hoàng Thị Bích Ngọc.
Nơi nhận: Trường ĐHKT.
18/12/2018
33 4386/QĐ-ĐHĐNQuyết định 4386/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc nâng bậc lương trước hời hạn cho viên chức để nghỉ hưu: Nguyễn Phi Lê.
Nơi nhận: Như Điều 2.
18/12/2018
34 4385/QĐ-ĐHĐNQuyết định 4385/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi nghiên cứu tại nước ngoài: Chử Văn Tiệp.
Nơi nhận: Như Điều 3.
18/12/2018
35 4391/ĐHĐN-KHCNMT Công văn 4391/ĐHĐN-KHCNMT Về việc khen thưởng bài báo trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín trong danh mục ISI, SCI, SCIE năm 2018.
Nơi nhận: Bộ GD&ĐT; Vụ KHCN&MT.
18/12/2018
36 4372/ĐHĐN-ĐBCLGD Công văn 4372/ĐHĐN-ĐBCLGD Về việc nộp báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp.
Nơi nhận: Trung tâm Hỗ trợ Đào tạo và Cung ứn nhân lực - Bộ GD&ĐT.
17/12/2018
37 4365/ĐHĐN-TCCB Công văn 4365/ĐHĐN-TCCB Về việc viên chức đi nước ngoài quá hạn: Lê Quang Sang.
Nơi nhận: Ông Lê Quang Sang- Khoa Kế toán; Trường ĐHKT.
17/12/2018
38 4361/KH-ĐHĐNKế hoạch 4361/KH-ĐHĐN Kế hoạch tuyển sinh đào tạo học từ xa.
Nơi nhận: Trung tâm ĐTTX.
14/12/2018
39 4346/QĐ-ĐHĐNQuyết định 4346/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc tiếp nhận 01 thí sinh Hàn Quốc học ngành Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam.
Nơi nhận: Như Điều 3.
14/12/2018
40 4345/QĐ-ĐHĐNQuyết định 4345/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép lưu học sinh Lào được chuyển trường và ngành học.
Nơi nhận: Như Điều 2.
14/12/2018
41 4347/QĐ-ĐHĐNQuyết định 4347/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng kiểm kê tài sản lúc 0 giờ 00 ngày 01/01/2019 của Cơ quan ĐHĐN.
Nơi nhận: Như Điều 3.
14/12/2018
42 4351-4352/ĐHĐN-HTQT Công văn 4351-4352/ĐHĐN-HTQT Về việc thông báo đoàn khách nước ngoài.
Nơi nhận: Phòng quản lý Xuất Nhập cảnh - Công an thành phố Đà Nẵng; Phòng An ninh Chính trị nội bộ - Công an thành phố Đà Nẵng.
14/12/2018
43 4350/ĐHĐN-HTQT Công văn 4350/ĐHĐN-HTQT Về việc thông báo đoàn khách nước ngoài.
Nơi nhận: Cục Quản lý Xuất Nhập cảnh (Bộ Công an).
14/12/2018
44 4364/QĐ-ĐHĐNQuyết định 4364/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc chi hỗ trợ cho viên chức nghỉ hưu: Võ Văn Tý.
Nơi nhận: Như Điều 3.
14/12/2018
45 4324-4329/QĐ-ĐHĐNQuyết định 4324-4329/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức: Nguyễn Hồng Nguyên, Đoàn Ngọc Mỹ Duyên, Lê Mai Thanh Hoàng, Nguyễn Minh Hiếu, Nguyễn Trần Thu Thảo, Bùi Việt Yên.
Nơi nhận: Như Điều 3.
12/12/2018
46 4323/ĐHĐN-HTQT Công văn 4323/ĐHĐN-HTQT Về việc thông báo đoàn khách nước ngoài.
Nơi nhận: Phòng quản lý Xuất Nhập cảnh - Công an thành phố Đà Nẵng; Phòng An ninh Chính trị nội bộ - Công an thành phố Đà Nẵng.
11/12/2018
47 4317/ĐHĐN-HTQT Công văn 4317/ĐHĐN-HTQT Về việc lùi thời gian khai giảng lớp tiếng Nhật.
Nơi nhận: Trường ĐHBK.
11/12/2018
48 4301-4302/ĐHĐN-HTQT Công văn 4301-4302/ĐHĐN-HTQT Về việc thông báo đoàn khách nước ngoài.
Nơi nhận: Phòng quản lý Xuất Nhập cảnh - Công an thành phố Đà Nẵng; Phòng An ninh Chính trị nội bộ - Công an thành phố Đà Nẵng.
10/12/2018
49 4295/QĐ-ĐHĐNQuyết định 4295/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc nâng bậc lương trước thời hạn cho viên chức đề nghỉ hưu: Dương Thọ.
Nơi nhận: NHư Điều 3.
07/12/2018
50 4253/QĐ-ĐHĐNQuyết định 4253/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc tiếp nhận sinh viên quốc tế theo học chương trình ngắn hạn tại ĐHĐN.
Nơi nhận: Như Điều 3.
05/12/2018
51 4252/ĐHĐN-HTQT Công văn 4252/ĐHĐN-HTQT Về việc nhập cảnh của giảng viên người nước ngoài.
Nơi nhận: Cục Quản lý Xuất Nhập cảnh(Bộ Công an).
05/12/2018
52 4247/TB-ĐHĐNThông báo 4247/TB-ĐHĐN Thông báo tạm hoãn lịch tuần.
Nơi nhận: Các đơn vị trực thuộc.
05/12/2018
53 4221/ĐHĐN-HTQT Công văn 4221/ĐHĐN-HTQT Về việc mời dự lễ trao học bổng JFE năm 2018.
Nơi nhận: Ban Giám hiệu trường ĐHBK; Phòng ĐT - Trường ĐHBK.
05/12/2018
54 4216/TB-ĐHĐNThông báo 4216/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cán bộ đi học tập ở nước ngoài đã về nước: Tạ Ngọc Ly.
Nơi nhận: Trường ĐHBK.
05/12/2018
55 4234-4235/QĐ-ĐHĐN Công văn 4234-4235/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc xác định mức hưởng Phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo: Lê Văn Minh, Trần Lương Nguyệt.
Nơi nhận: Như Điều 3.
05/12/2018
56 4215/TB-ĐHĐNThông báo 4215/TB-ĐHĐN Thông báo về thực hiện thủ tục công nhận hết thời gian tập sự, bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và ký tiếp hợp đồng làm việc với viên chức.
Nơi nhận: Các đơn vị trực thuộc.
05/12/2018
57 4254-4256/ĐHĐN-HTQT Công văn 4254-4256/ĐHĐN-HTQT Về việc thông báo đoàn khách nước ngoài.
Nơi nhận: Cục Quản lý Xuất Nhập cảnh (Bộ Công an)
05/12/2018
58 4222/ĐHĐN-HTQT Công văn 4222/ĐHĐN-HTQT Về việc xác thực tình hình tốt nghiệp của sinh viên.
Nơi nhận: Ban Giám hiệu trường ĐHBK; Phòng ĐT - Trường ĐHBK.
05/12/2018
59 4208/ĐHĐN-ĐT Công văn 4208/ĐHĐN-ĐT Về việc triển khai tổ chức thi tuyển sinh SĐH đợt 2 năm 2018 - K38 BS
Nơi nhận: Trường ĐHBK; Văn phòng; các Ban chức năng.
03/12/2018
60 4205/TB-ĐHĐNThông báo 4205/TB-ĐHĐN Thông báo bổ sung lịch tuần.
Nơi nhận: Các đơn vị trực thuộc.
03/12/2018
Tìm thấy: 859 mục   / 29 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] More ...