DANH SÁCH VĂN BẢN ĐẾN VÀ ĐI NĂM 2018

TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
31 3730/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3730/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên chuyển trình độ đào tạo: Phạm Văn Ổi.
Nơi nhận: NHư Điều 3.
30/10/2018
32 3704-3711/ĐHĐN-KYD Công văn 3704-3711/ĐHĐN-KYD Về việc mời tham dự Hội nghị Khoa học Y sinh liên Châu Á lần thứ IV.
Nơi nhận: Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng; Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi Chức năng Đà Nẵng; Bệnh viện C Đà Nẵng; Bệnh viện Đà Nẵng; Bệnh viện Y học Cổ truyền Đà Nẵng; Trường Đại Bách khoa - ĐHĐN; Trường ĐHSP - ĐHĐN; Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng.
29/10/2018
33 3713/KH-ĐHĐNKế hoạch 3713/KH-ĐHĐN Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2018).
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên; đơn vị trực thuộc.
29/10/2018
34 3715/ĐHĐN-KHCNMT Công văn 3715/ĐHĐN-KHCNMT Về việc góp ý cho Dự thảo ghi nhớ hợp tác.
Nơi nhận: Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng.
29/10/2018
35 3699-3702/ĐHĐN-HTQT Công văn 3699-3702/ĐHĐN-HTQT Về việc thông báo đoàn khách nước ngoài.
Nơi nhận: Phòng PA 72 - Công an Thành phố Đà Nẵng; Phòng PA 83 - Công an Thành phố Đà Nẵng.
29/10/2018
36 3697/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3697/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" năm học 2017-2018.
Nơi nhận: Như Điều 3.
26/10/2018
37 3684/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3684/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên chuyển trình độ đào tạo: Phạm Hồng Lam.
Nơi nhận: Như Điều 3.
26/10/2018
38 3663-3664/TB-ĐHĐNThông báo 3663-3664/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cán bộ đi hoc tập ở nước ngoài đã về nước: Trương Thị Hoa, Nguyễn Xuân Bảo.
Nơi nhận: Trường ĐHSPKT.
25/10/2018
39 3665/ĐHĐN-HTQT Công văn 3665/ĐHĐN-HTQT Về việc đòng ý cho Trường ĐHNN tổ chức Hội thảo tập huấn với chủ đề "Chương trình hội thảo dành cho các trường đại học.
Nơi nhận: Trường ĐHNN.
25/10/2018
40 3638/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3638/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên chuyển trường: Đinh Thị Ngọc Liên.
Nơi nhận: Như Điều 3.
24/10/2018
41 3647/ĐHĐN-VP Công văn 3647/ĐHĐN-VP Về việc thời gian làm việc mùa đông.
Nơi nhận: Các đơn vị trực thuộc.
24/10/2018
42 3625-3629/ĐHĐN-HTQT Công văn 3625-3629/ĐHĐN-HTQT Về việc thông báo đoàn khách nước ngoài.
Nơi nhận: Phòng PA 72 - Công an thành phố Đà Nẵng; Phòng PA 83 - Công an thành phố Đà Nẵng.
24/10/2018
43 3633/TB-ĐHĐNThông báo 3633/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký tiếp hợp đồng lao động: Trương Anh Tuấn.
Nơi nhận: Trung tâm Thể thao.
24/10/2018
44 3637/TB-CQĐHĐNThông báo 3637/TB-CQĐHĐN Thông báo về việc triệu tập đại biểu tham dự Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức Cơ quan ĐHĐN năm học 2018-2019.
Nơi nhận: Các đơn vị trực thuộc.
24/10/2018
45 3612/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3612/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài: Võ Đình Hợp.
Nơi nhận: Như Điều 3.
23/10/2018
46 3615/ĐHĐN-TCCB Công văn 3615/ĐHĐN-TCCB Về việc góp ý Dự thảo 3 - Thông tư hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm.
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên.
23/10/2018
47 3608/KH-ĐHĐNKế hoạch 3608/KH-ĐHĐN Kế hoạch tổ chức Tập huấn công tác tuyên truyền về phòng chống tội phạm, ma túy về tệ nạn xã hội trong HSSV ĐHĐN năm 2018.
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên; các đơn vị trực thuộc.
23/10/2018
48 3607/ĐHĐN-HSSV Công văn 3607/ĐHĐN-HSSV Về việc điều động sinh viên ham dự Lễ Khai mạc Giải bóng bàn :Người Giáo viên nhân dân" năm 2018.
Nơi nhận: Trường ĐHBK; Trường ĐHSP.
23/10/2018
49 3594-3595/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3594-3595/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức: Trần Thị Anh Tuyết, Châu Ngọc Bảo.
Nơi nhận: Như Điều 2.
22/10/2018
50 3597/ĐHĐN-VP Công văn 3597/ĐHĐN-VP Về việc đề nghị tham gia góp ý dự án Luật.
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên; Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum; Các Văn phòng, các Ban chức năng thuộc ĐHĐN; Các đơn vị trực thuộc.
22/10/2018
51 3598/ĐHĐN-HSSV Công văn 3598/ĐHĐN-HSSV Về việc giới thiệu sinh viên người dân tộc thiểu số tốt nghiệp loại xuất sắc năm học 2017-2018.
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên; các đơn vị trực thuộc.
22/10/2018
52 3599/TB-ĐHĐNThông báo 3599/TB-ĐHĐN Thông báo bổ sung lịch tuần.
Nơi nhận: Các đơn vị trực thuộc.
22/10/2018
53 3606/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3606/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép miễn học các học phần Tiếng Anh đối với sinh viên Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông.
Nơi nhận: Như Điều 3.
22/10/2018
54 3589/ĐHĐN-HTQT Công văn 3589/ĐHĐN-HTQT Về việc đồng ý cho Trường ĐHBK tổ chức Hội thảo quốc tế ISAT17-2018.
Nơi nhận: Trường ĐHBK.
22/10/2018
55 3590/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3590/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập đội tuyển bóng bàn ĐHĐN tham gia thi đấu giải bóng bàn "Người giáo viên nhân dân" tranh giải "Báo Giáo dục và Thời đại" lần thứ XIV năm 2018.
Nơi nhận: Như Điều 3.
22/10/2018
56 3591/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3591/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên chuyển ngành.
Nơi nhận: Như Điều 2.
22/10/2018
57 3593/ĐHĐN-KHTC Công văn 3593/ĐHĐN-KHTC Về việc rà soát dự toán kinh phí đào tạo tại LHS Lào, Campuchia năm học 2018-2019.
Nơi nhận: Các đơn vijthanhf viên ĐHĐN.
22/10/2018
58 3583/ĐHĐN-ĐT Công văn 3583/ĐHĐN-ĐT Về việc xây dựng đề án đào tọa trình độ thạc sĩ.
Nơi nhận: Trường ĐHBK; Trường ĐHKT; Trường ĐHSP; Trường ĐHNN.
19/10/2018
59 3577/BC-ĐHĐNBáo cáo 3577/BC-ĐHĐN Báo cáo số lượng cán bộ đối tượng 2, 3, 4 trong diện bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh của ĐHĐN.
Nơi nhận: Bộ GD&ĐT.
19/10/2018
60 3569/ĐHĐN-VP Công văn 3569/ĐHĐN-VP Về việc cung cấp số điện thoại bàn, di động để in danh bạ.
Nơi nhận: Phòng Tham mưu Công an thành phố Đà Nẵng.
19/10/2018
Tìm thấy: 676 mục   / 23 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] More ...