DANH SÁCH VĂN BẢN ĐẾN VÀ ĐI NĂM 2014

TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
1 1125/ĐHĐN-TBThông báo 1125/ĐHĐN-TB Thông báo
Nơi nhận: Như trên
03/06/2014
2 1126/ĐHĐN-TBThông báo 1126/ĐHĐN-TB Thông báo
Nơi nhận: Như trên
03/06/2014
3 5611/ĐHĐN-TCCB Công văn 5611/ĐHĐN-TCCB Kế hoạch bổ nhiệm, bổ sung lại chức vụ Phó Hiệu trưởng và kế toán trưởng nhiệm kỳ 2014-2019
Nơi nhận:
26/09/2014
4 5612/QĐ-ĐHĐN-HTQT Công văn 5612/QĐ-ĐHĐN-HTQT Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức Tọa đàm "Vai trò và đóng góp của phụ nữ đối với Giáo dục, Kinh tế và hoạt động xã hội"
Nơi nhận:
26/09/2014
5 5612/QĐ-ĐHĐN-HTQT Công văn 5612/QĐ-ĐHĐN-HTQT quyết định về việc thành lập ban tổ chức Tọa đàm "Vai trò và đóng góp của phụ nữ đối với Giáo dục, Kinh tế và Hoạt động xã hội"
Nơi nhận:
26/09/2014
6 5609/ĐHĐN-TCCB Công văn 5609/ĐHĐN-TCCB Về việc cử viên chức dự tuyển đi đào tạo Tiến sĩ ở nước ngoài theo đề án 911 đợt 2 năm 2014
Nơi nhận:
26/09/2014
7 5607/QĐ-ĐHĐN Công văn 5607/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức Lễ ra mắt Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt-Anh
Nơi nhận:
26/09/2014
8 5602/ĐHĐN-HTQT Công văn 5602/ĐHĐN-HTQT Về việc Đại học Công nghệ Nanyang làm việc tại Đại học Đà Nẵng
Nơi nhận:
26/09/2014
9 5597/QĐ-ĐHĐN Công văn 5597/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cho học sinh khóa tuyển sinh năm 2012 tại khoa Y Dược hình thức đào tạo chính quy
Nơi nhận:
29/09/2014
10 5635/ĐHĐN-HSSV Công văn 5635/ĐHĐN-HSSV Về việc giới thiệu sinh viên năm thứ nhất nhận học bổng Kumho Asiana lần thứ 8 năm 2014
Nơi nhận:
29/09/2014
11 5660/ĐHĐN-ĐT Công văn 5660/ĐHĐN-ĐT Quyết định về việc công bố điểm trúng tuyển đợt 4 vào Đại học Đà Nẵng hệ đào tạo chính quy năm 2014
Nơi nhận:
29/09/2014
12 5680/ĐHĐN-SĐH Công văn 5680/ĐHĐN-SĐH Thông báo về việc tổ chức thi tiếng Anh, tiếng Pháp cấp độ B1 (bậc 3/6) của Khung Châu Âu dành cho học viên cao học tại Đắc Lắc và Kon Tum.
Nơi nhận:
01/10/2014
13 5636/QĐ-ĐHĐN Công văn 5636/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc tặng Giấy khen của Giám đốc ĐHĐN năm học 2013-2014.
Nơi nhận:
29/09/2014
14 5649/TTr-ĐHĐN Công văn 5649/TTr-ĐHĐN Tờ trình về việc đề nghị xét tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
Nơi nhận:
29/09/2014
15 5650/TTr-ĐHĐN Công văn 5650/TTr-ĐHĐN Tờ trình về viêc đề nghị tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Nơi nhận:
29/09/2014
16 5651/TTr-ĐHĐN Công văn 5651/TTr-ĐHĐN Tờ trình về việc đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động cho đơn vị.
Nơi nhận:
29/09/2014
17 5669/ĐHĐN-ĐBCLGD Công văn 5669/ĐHĐN-ĐBCLGD Về việc thực hiện công văn số 1946/ĐTNN về kiểm tra hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài.
Nơi nhận:
30/09/2014
18 5670/ĐHĐN-HTQT Công văn 5670/ĐHĐN-HTQT Thông báo học bổng song phương bỉ của Chính phủ Bỉ cho cán bộ, giảng viên.
Nơi nhận:
30/09/2014
19 5671/ĐHĐN-ĐT Công văn 5671/ĐHĐN-ĐT Về việc rà soát năng lực đào tạo theo ngành/ chuyên ngành.
Nơi nhận:
30/09/2014
20 5737/ĐHĐN-VP Công văn 5737/ĐHĐN-VP Đề nghị xin phỏng vấn Đ/c Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập ĐHĐN (1994-2014).
Nơi nhận:
01/10/2014
21 5730/QĐ-ĐHĐN Công văn 5730/QĐ-ĐHĐN Quyết định bổ nhiệm cán bộ.
Nơi nhận:
01/10/2014
22 5731/QĐ-ĐHĐN Công văn 5731/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ.
Nơi nhận:
01/10/2014
23 5679/QĐ-ĐHĐN Công văn 5679/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ.
Nơi nhận:
01/10/2014
24 5678/QĐ-ĐHĐN Công văn 5678/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ.
Nơi nhận:
01/10/2014
25 5729/QĐ-ĐHĐN Công văn 5729/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ.
Nơi nhận:
01/10/2014
26 5748/QĐ-ĐHĐN-KHCNMT Công văn 5748/QĐ-ĐHĐN-KHCNMT Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo Tổ chức Hội nghị quốc tế lần thứ 13 về công nghệ tiên tiến "Đổi mới công nghệ cho một tương lai bền vững"
Nơi nhận:
01/10/2014
27 5759/ĐHĐN-HTQT Công văn 5759/ĐHĐN-HTQT Lập danh sách sinh viên đề nghị nhận học bồn tại chỗ của "Hiệp hội JBAV & Japan Business Federation"
Nơi nhận:
02/10/2014
28 5761/ĐHĐN-TCCB Công văn 5761/ĐHĐN-TCCB Về việc sát hạch kỹ năng soạn thảo văn bản và Tin học văn phòng.
Nơi nhận:
02/10/2014
29 5668/QĐ-ĐHĐN Công văn 5668/QĐ-ĐHĐN Quyết định Ban hành Quy chế soạn thảo, thẩm định và ban hành quy phạm nội bộ.
Nơi nhận:
30/09/2014
30 5668/QĐ-ĐHĐN Công văn 5668/QĐ-ĐHĐN Quyết định Ban hành Quy chế soạn thảo, thẩm định và ban hành quy phạm nội bộ.
Nơi nhận:
30/09/2014
Tìm thấy: 779 mục   / 26 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] More ...