CÔNG VĂN

TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
1 2611/ĐHĐN-TCCB Công văn 2611/ĐHĐN-TCCB Về việc góp ý Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 08/2014/TT-BGDĐT ngày 20/3/2014
Nơi nhận: - Như trên; - Các CSGDĐH thành viên; - Ban Giám đốc ĐHĐN;
15/08/2017
2 6007/ĐHĐH-CSVC Công văn 6007/ĐHĐH-CSVC Về việc thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số GDTC01.
Nơi nhận: Cửa hàng thể dục thể thao Hùng Vân.
05/10/2016
3 2279/ĐHĐN-HTQT Công văn 2279/ĐHĐN-HTQT Về việc đồng ý cho Trường ĐHKT tổ chức hội thảo về Kinh doanh và Quản lý 2016.
Nơi nhận: Trường ĐHKT.
06/06/2016
4 2194/ĐHĐN-KHCNMT Công văn 2194/ĐHĐN-KHCNMT Về việc thông báo kết quả tuyển chọn chủ trì và kinh phí đề tài cấp ĐHĐN 2016.
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên; Các đơn vị trực thuộc ĐHĐN.
27/05/2016
5 2188/ĐHĐN-TCCB Công văn 2188/ĐHĐN-TCCB Về việc rà soát danh sách viên chức đến tuổi nghỉ hưu năm 2017.
Nơi nhận:
26/05/2016
6 2182/ĐHĐN-TCCB Công văn 2182/ĐHĐN-TCCB Về việc cử cán bộ đi đào tạo tiến sĩ theo Đề án năm 2015 tại Ô-xtơ-rây-li-a.
Nơi nhận: Bộ GD&ĐT; Cục Đào tạo với nước ngoài.
26/05/2016
7 2189/ĐHĐN-PCTĐ Công văn 2189/ĐHĐN-PCTĐ Về việc xét chọn, giới thiệu nhà giáo và cán bộ quản lý tiêu biểu.
Nơi nhận: Hiệu trưởng các CSGDĐH thành viên; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.
26/05/2016
8 2186/ĐHĐN-CSVC Công văn 2186/ĐHĐN-CSVC Phiếu đăng ký thông tin kết quả lựa chọn nhà thầu.
Nơi nhận: Báo Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
26/05/2016
9 2175/ĐHĐN-CSVC Công văn 2175/ĐHĐN-CSVC Về việc mua sắm ô tô chuyên dùng theo kế hoạch năm 2016.
Nơi nhận: Hiệu trưởng các CSGDĐH thành viên; Giám đốc Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum; Viện trưởng Viện NC&ĐT Việt - Anh; Giám đốc Trung tâm ĐTTX.
25/05/2016
10 2177/ĐHĐN-PCTĐ Công văn 2177/ĐHĐN-PCTĐ Về việc đăng ký Cờ thi đua của Bộ GD&ĐT năm học 2015-2016.
Nơi nhận: Bộ GD&ĐT
25/05/2016
11 2172/ĐHĐN-HTQT Công văn 2172/ĐHĐN-HTQT Về việc phê duyệt tham gia dự án USAID COMET.
Nơi nhận: Bộ GD&ĐT.
25/05/2016
12 2173/ĐHĐN-HTQT Công văn 2173/ĐHĐN-HTQT Về việc báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.
Nơi nhận: Cục Việc làm(Bộ Lao động - Thương binh Xã Hội).
25/05/2016
13 2169/ĐHĐN-ĐT Công văn 2169/ĐHĐN-ĐT Về việc liên kết tuyển sinh và đào tạo thạc sĩ tại Trường Cao đẳng Nghề Chu Lai - Trường Hải.
Nơi nhận: Trường Cao đẳng Nghề Chu Lai - Trường Hải.
25/05/2016
14 2170/ĐHĐN-CSVC Công văn 2170/ĐHĐN-CSVC Về việc giải trình văn bản số 2985/XSXD-QLQH về phương án điều chỉnh quy hoạch Cơ quan ĐHĐN.
Nơi nhận: Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng.
25/05/2016
15 2171/TB-ĐHĐN Công văn 2171/TB-ĐHĐN Thông báo về việc tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp (hạng I), giảng viên chính (hạng II) năm 2016.
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên; Các đơn vị trực thuộc ĐHĐN.
25/05/2016
16 2174/ĐHĐN-HTQT Công văn 2174/ĐHĐN-HTQT Về việc đề nghị xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp Giấy phép lao động.
Nơi nhận: Cục Việc làm (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội).
25/05/2016
17 2134/ĐHĐN-HTQT Công văn 2134/ĐHĐN-HTQT Về việc đồng ý cho Trường ĐHNN tổ chức Diễn đàn thành niên Châu Á.
Nơi nhận: Trường ĐHNN - ĐHĐN
24/05/2016
18 2137/ĐHĐN-CSVC Công văn 2137/ĐHĐN-CSVC Về việc hỗ trợ cơ sở vật chất cho Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2015 tại thành phố Đà Nẵng.
Nơi nhận: Trường Cao đẳng Lương thực Thực phẩm
24/05/2016
19 2167/ĐHĐN-HTQT Công văn 2167/ĐHĐN-HTQT Về việc nhập cảnh của khách nước ngoài.
Nơi nhận: Cục Quản lý Xuất Nhập cảnh (Bộ Công an).
24/05/2016
20 2168/ĐHĐN-VP Công văn 2168/ĐHĐN-VP Về việc yêu cầu thẩm định giá.
Nơi nhận: Công ty TNHH Thẩm định giá Hoàng Quân.
24/05/2016
21 2160/ĐHĐN-TCCB Công văn 2160/ĐHĐN-TCCB Về việc giới thiệu cán bộ tham gia tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 tại Cụm thi số 41.
Nơi nhận: Hiệu trưởng Trường CĐCN; Hiệu trưởng Trường CĐCNTT.
24/05/2016
22 2163/ĐHĐN-HTQT Công văn 2163/ĐHĐN-HTQT Về việc đề nghị gia hạn thị thực và tạm trú cho lưu học sinh.
Nơi nhận: Cục Quản lý Xuất nhập cảnh, Bộ Công an tại miền Trung.
24/05/2016
23 2155/ĐHĐN-HTQT Công văn 2155/ĐHĐN-HTQT Về việc thông báo đoàn khách nước ngoài.
Nơi nhận: Phòng PA72 - Công an thành phố Đà Nẵng; Phong PA83 - Công an Thành phố Đà Nẵng.
24/05/2016
24 2156/ĐHĐN-KHTC Công văn 2156/ĐHĐN-KHTC Về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toánngân sách nhà nước năm 2017.
Nơi nhận: Hiệu trưởng các CSGDĐH thành viên; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.
24/05/2016
25 2143/ĐHĐN-ĐT Công văn 2143/ĐHĐN-ĐT Về việc xin phép cho NCS Vilayvone Phommachanh bảo vệ luận án.
Nơi nhận: Bộ GD&ĐT
24/05/2016
26 2144/ĐHĐN-TCCB Công văn 2144/ĐHĐN-TCCB Về việc cử cán bộ đi đào tạo tiến sĩ theo đề án 911 năm 2015 tại Vương quốc Anh.
Nơi nhận: Bộ GD&ĐT; Cục Đào tạo với nước ngoài.
24/05/2016
27 2131/ĐHĐN-VP Công văn 2131/ĐHĐN-VP Về việc chuẩn bị nội dung cuộc họp giữa Bộ trưởng Bộ GD&ĐT với thủ trưởng các CSGDĐHTV trực thuộc Bộ.
Nơi nhận: Thủ trưởng các Ban chức năng: TCCB, ĐT, KHCN&MT, CSVC, KHTC, HTQT, ĐBCLGD; Chánh VP.
23/05/2016
28 2132/ĐHĐN-VP Công văn 2132/ĐHĐN-VP Về việc chuẩn bị nôi dung cuộc họp giữa Bộ trưởng Bộ GD&ĐT với thủ trưởng các CSGDĐH thành viên trực thuộc Bộ.
Nơi nhận: Hiệu trưởng các CSGDĐH thành viên; Đơn vị đào tạo trực thuộc Bộ.
23/05/2016
29 2133/ĐHĐN-HTQT Công văn 2133/ĐHĐN-HTQT Về việc đề nghị gia hạn thị thực và tạm trú cho lưu học sinh.
Nơi nhận: Cục Quản lý Xuất nhập cảnh, Bộ Công an tại miền Trung.
23/05/2016
30 2121/ĐHĐN-KYD Công văn 2121/ĐHĐN-KYD Về việc xin phép tham gia dự án HPET.
Nơi nhận: Về việc xin phép tham gia dự án HPET.
23/05/2016
Tìm thấy: 6073 mục   / 203 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] More ...