NỘI DUNG VĂN BẢN

Công văn 2611/ĐHĐN-TCCB. Về việc góp ý Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 08/2014/TT-BGDĐT ngày 20/3/2014

Số ký hiệu  2611/ĐHĐN-TCCB Ngày ban hành  15/08/2017
Loại văn bản   Công văn Lĩnh vực văn bản  
Nơi ban hành  Ban Tổ chức Cán bộ Loại VB:  Đi
Nơi nhận  - Như trên; - Các CSGDĐH thành viên; - Ban Giám đốc ĐHĐN;


Download: 2611.pdf ( Xem nội dung )

VĂN BẢN CÙNG LOẠI
TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
1 26/TTr-CĐCN
    Số đến: 199

Ngày đến: 20/02/2017
Công văn 26/TTr-CĐCN Về việc phương án tuyển sinh cấp cao đẳng năm 2017.
Đơn vị tiếp nhận: PGĐ ĐQVinh; ĐT;
20/02/2017
2 610/BGDĐT-KHCNMT
    Số đến: 201

Ngày đến: 21/02/2017
Công văn 610/BGDĐT-KHCNMT Về việc đề cử ứng viên tham gia Giải thưởng APEC về Đổi mới, Nghiên cứu và Giáo dục (ASPIRE 2017).
Đơn vị tiếp nhận: PGĐ NNVũ; KHCNMT;
Ngày hạn xử lý: 20/02/2017
20/02/2017
3 12/ĐĐQG-TC&NS
    Số đến: 39

Ngày đến: 09/01/2017
Công văn 12/ĐĐQG-TC&NS (Số đến 39) Về việc cử cán bộ tham gia hợp tác nghiên cứu điện gió.
Đơn vị tiếp nhận: KHCNMT;
05/01/2017
4 6428/SGTVT-QLVTPTNL
    Số đến: 30

Ngày đến: 06/01/2017
Công văn 6428/SGTVT-QLVTPTNL (Số đến 30) Về việc cung cấp thông tin CBCNVC tham gia sử dụng dịch vụ xe buýt có trợ giá của thành phố Đà Nẵng30/12/2016
5 2814/SNG-LTĐN
    Số đến: 1700

Ngày đến: 24/11/2016
Công văn 2814/SNG-LTĐN Về việc Đại sứ Pháp tại Việt Nam hủy chuyến thăm Đà Nẵng
Đơn vị tiếp nhận: VP;
23/11/2016
6 127/BC-ĐHBK
    Số đến: 1693

Ngày đến: 23/11/2016
Công văn 127/BC-ĐHBK (Số đến 1693) Về việc thực hiện hậu kiểm tuyển sinh 2016
Đơn vị tiếp nhận: ĐT; BGD;
23/11/2016
7 348-HD/BTV
    Số đến: 1695

Ngày đến: 23/11/2016
Công văn 348-HD/BTV (Số đến 1695) Hướng dẫn kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2016
Đơn vị tiếp nhận: BGD; TCCB;
23/11/2016
8 9568/KH-UBND
    Số đến: 1699

Ngày đến: 24/11/2016
Công văn 9568/KH-UBND Kế hoạch tổ chức Mittinh, Diễu hành cấp quốc gia hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và Ngày Thế giới phòng, chống AIDS năm 2016
Đơn vị tiếp nhận: CTSV; BGD;
23/11/2016
9 1215/CV-ĐHNN
    Số đến: 1687

Ngày đến: 23/11/2016
Công văn 1215/CV-ĐHNN (Số đến 1687) Về việc báo cáo thực hiện nhiệm vụ Đề án NNQG 2020 và đề xuất phân bổ chỉ tiêu tham gia bồi dưỡng
Đơn vị tiếp nhận: TCCB;
22/11/2016
10 1367/ĐHKT-ĐT
    Số đến: 1688

Ngày đến: 23/11/2016
Công văn 1367/ĐHKT-ĐT (Số đến 1688) Về việc liên kết đào tạo thạc sĩ Trường Đại học Quảng Bình
Đơn vị tiếp nhận: ĐT; BGD;
22/11/2016