DANH SÁCH VĂN BẢN ĐẾN VÀ ĐI NĂM 2015

TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
1 5543/QĐ-ĐHĐN Công văn 5543/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc kiện toàn các đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Cơ quan ĐHĐN.
Nơi nhận:
02/05/2015
2 5036/TTr-ĐHĐN Công văn 5036/TTr-ĐHĐN Tờ trình thẩm địnhvà phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum.
Nơi nhận:
28/03/2015
3 4975/QĐ-ĐHĐN Công văn 4975/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cho học viên khóa tuyển sinh năm 2013 hình thức đào tạo học từ xa.
Nơi nhận:
24/03/2015
4 4872/QĐ-ĐHĐN Công văn 4872/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử Đội tuyển sinh viên ĐHĐN tham dự Giải Bóng đá Sinh viên toàn quốc - Truyền hình Quốc phòng Việt Nam Cup Viettel 2015- khu vực VI.
Nơi nhận:
16/03/2015
5 4873/QĐ-ĐHĐN Công văn 4873/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập BTC Giải Bóng đá Sinh viên toàn quốc Truyền hình Quốc phòng Việt Nam - Cup Viettel 2015 - khu vực VI.
Nơi nhận:
16/09/2015
6 4874/QĐ-ĐHĐN Công văn 4874/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận học sinh thuộc đối tượng dự bị đại học tại Trường Dự bị đại học Sầm Sơn trúng tuyển bổ sung vào Khoa Y - Dược hệ chính quy năm 2015.
Nơi nhận:
16/09/2015
7 4875/QĐ-ĐHĐN Công văn 4875/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép thí sinh đã bảo lưu kết quả trúng tuyển vào ĐHĐN được nhập học hệ chính quy năm 2015.
Nơi nhận:
16/09/2015
8 4876/QĐ-ĐHĐN Công văn 4876/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc xác định mức hưởng Phụ cấp thâm niên từ tháng 5-9/2015 cho các nhafgiaos công tác tại Khoa GDTC-ĐHĐN.
Nơi nhận:
17/09/2015
9 4877/QĐ-ĐHĐN Công văn 4877/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc xác định mức hưởng Phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo.
Nơi nhận:
17/09/2015
10 4878/QĐ-ĐHĐN Công văn 4878/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc xác định mức hưởng Phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo.
Nơi nhận:
17/09/2015
11 4879/QĐ-ĐHĐN Công văn 4879/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập BTC Hội thảo - Tập huấn công tác bảo hiểm y tế trong học sinh, sinh viên ĐHĐN năm học 2015-2016.
Nơi nhận:
17/09/2015
12 4880/ĐHĐN-ĐT Công văn 4880/ĐHĐN-ĐT Về việc thực hiện hậu kiểm tuyển sinh năm 2015.
Nơi nhận:
17/09/2015
13 4881/ĐHĐN-HTQT Công văn 4881/ĐHĐN-HTQT Về việc phối hợp tổ chức Hội nghị quốc tế Hiệu trưởng các trường đại học Việt Nam - Nhật Bản.
Nơi nhận:
17/09/2015
14 4882/ĐHĐN-CSVC Công văn 4882/ĐHĐN-CSVC Về việc báo cáo kết quả thẩm tra dự án đầu tư xây dựng KTX sinh viên Lào - ĐHĐN
Nơi nhận:
17/09/2015
15 4884/QĐ-ĐHĐN Công văn 4884/QĐ-ĐHĐN Quyết định về điểm trúng tuyển vào ĐHĐN kỳ thi tuyển sinh sau đại học khóa 31, kỳ thi 08, 09 tháng 9 năm 2015.
Nơi nhận:
17/09/2015
16 4883/QĐ-ĐHĐN Công văn 4883/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận kết quả kỳ thi tuyển sinh sau đại học khóa 31 ngày 08, 09 tháng 9 năm 2015.
Nơi nhận:
17/09/2015
17 4885/TB-ĐHĐN Công văn 4885/TB-ĐHĐN Thông báo về việc nghỉ thai sản.
Nơi nhận:
17/09/2015
18 4886/ĐHĐN-TCCB Công văn 4886/ĐHĐN-TCCB Về việc cử cán bộ đi đào tạo tiến sĩ theo đề án 911 năm 2014 tại Nhật Bản.
Nơi nhận:
17/09/2015
19 4887/QĐ-ĐHĐN Công văn 4887/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi đào tạo thạc sĩ.
Nơi nhận:
17/09/2015
20 4888/QĐ-ĐHĐN Công văn 4888/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép cán bộ gia hạn thời gian đào tạo ở nước ngoài.
Nơi nhận:
17/09/2015
21 4889/QĐ-ĐHĐN Công văn 4889/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi đào tạo tiến sĩ tại nước ngoài.
Nơi nhận:
17/09/2015
22 4890/QĐ-ĐHĐN Công văn 4890/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép cán bộ gia thời gian đào tạo ở nước ngoài.
Nơi nhận:
17/09/2015
23 4891/QĐ-ĐHĐN Công văn 4891/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi đào tạo thạc sĩ.
Nơi nhận:
17/09/2015
24 4892/QĐ-ĐHĐN Công văn 4892/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc xác định mức hưởng phụ cấp thâm niên từ tháng 6-9/2015 cho các nhà giáo công tác tại Cơ quan ĐHĐN.
Nơi nhận:
17/09/2015
25 4893/ĐHĐN-TCCB Công văn 4893/ĐHĐN-TCCB Vê việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương giáo sư.
Nơi nhận:
17/09/2015
26 4894/QĐ-ĐHĐN Công văn 4894/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ.
Nơi nhận:
17/09/2015
27 4895/QĐ-ĐHĐN Công văn 4895/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh sau đại học khóa 31 ngày thi 08, 09 tháng 9 năm 2015.
Nơi nhận:
17/09/2015
28 4896/TB-ĐHĐN Công văn 4896/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cử cán bộ đi học tập ở nước ngoài.
Nơi nhận:
17/09/2015
29 4897/TB-ĐHĐN Công văn 4897/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cán bộ đi học tập ở nước ngoài đã về nước.
Nơi nhận:
17/09/2015
30 4898/QĐ-ĐHĐN Công văn 4898/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị đánh giá chất lượng cơ sở giaosducj Trường ĐHSP-ĐHĐN.
Nơi nhận:
17/09/2015
Tìm thấy: 4311 mục   / 144 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] More ...