NỘI DUNG VĂN BẢN

Công văn 4884/QĐ-ĐHĐN. Quyết định về điểm trúng tuyển vào ĐHĐN kỳ thi tuyển sinh sau đại học khóa 31, kỳ thi 08, 09 tháng 9 năm 2015.

Số ký hiệu  4884/QĐ-ĐHĐN Ngày ban hành  17/09/2015
Loại văn bản   Công văn Lĩnh vực văn bản  
Nơi ban hành   Loại VB:  Đi
Nơi nhận  


Download: 4884.pdf ( Xem nội dung )

VĂN BẢN CÙNG LOẠI
TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
1 4583/BGDĐT-CTHSSV
    Số đến:

Ngày đến: 17/09/2015
Công văn 4583/BGDĐT-CTHSSV (Số đến 1065) Về việc đăng ký và sử dụng các phần mềm miễn phí của Autodesk.17/09/2015
2 3005/SGDĐT-CNTT-KT&KĐ
    Số đến:

Ngày đến: 17/09/2015
Công văn 3005/SGDĐT-CNTT-KT&KĐ (Số đến 1066) Về việc đề nghị cho phép học sinh xét tuyển bổ sung vào ĐHĐN.17/09/2015
3 903/TTr-ĐHKT
    Số đến:

Ngày đến: 17/09/2015
Công văn 903/TTr-ĐHKT (Số đến 1069) Tờ trình về việc xin phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu (giai đoạn thi công) hạng mục đóng trần thả cho 12 phòng học khu giảng đường D thuộc công trình Cải tạo phòng học phục vụ chương trình chất lượng cao năm 2015-Trường ĐHKT17/09/2015
4 1915/SNG-HTQT
    Số đến:

Ngày đến: 17/09/2015
Công văn 1915/SNG-HTQT (Số đến 1067) Về việc hỗ trợ học bổng cho tỉnh Sekong năm học 2015-2016. 17/09/2015
5 559/HDCĐPC(KT)
    Số đến:

Ngày đến: 17/09/2015
Công văn 559/HDCĐPC(KT) (Số đến 1068) Hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng 54 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh ký lệnh ban hành Pháp lệnh PCCC, 19 năm Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy.17/09/2015
6 000
    Số đến:

Ngày đến: 17/09/2015
Công văn 000 (Số đến 1070) Báo cáo tình hình sinh viên ĐHĐN tại KTX thành phố.17/09/2015
7 4876/QĐ-ĐHĐN Công văn 4876/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc xác định mức hưởng Phụ cấp thâm niên từ tháng 5-9/2015 cho các nhafgiaos công tác tại Khoa GDTC-ĐHĐN.17/09/2015
8 4877/QĐ-ĐHĐN Công văn 4877/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc xác định mức hưởng Phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo.17/09/2015
9 4878/QĐ-ĐHĐN Công văn 4878/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc xác định mức hưởng Phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo.17/09/2015
10 4879/QĐ-ĐHĐN Công văn 4879/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập BTC Hội thảo - Tập huấn công tác bảo hiểm y tế trong học sinh, sinh viên ĐHĐN năm học 2015-2016.17/09/2015