DANH SÁCH VĂN BẢN ĐẾN VÀ ĐI NĂM 2017

TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
1 4574-4575/TB-ĐHĐNThông báo 4574-4575/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký hợp đồng làm việc xác đinh thời hạn: Nguyễn Đồng Hải Phương.
Nơi nhận: Trường ĐHBK.
29/12/2017
2 4573/QĐ-ĐHĐNQuyết định 4573/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc xác định mức hưởng phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo: Lê Văn Phụng.
Nơi nhận: Như Điều 3.
29/12/2017
3 4572/QĐ-ĐHĐNQuyết định 4572/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận hết thời gian tập sự và bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp: Lê Kim Thanh.
Nơi nhận: Như Điều 2.
29/12/2017
4 4571/ĐHĐN Công văn 4571/ĐHĐN Về việc liên kết đào tạo trình độ thạc sĩ tại Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum.
Nơi nhận: Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum.
29/12/2017
5 4406/QĐ-ĐHĐNQuyết định 4406/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc phân côngcán bộ tham gia công tác giáo viên chủ nhiệm/cố vấn học tập.
Nơi nhận: Như Điều 3.
29/12/2017
6 4403-4405/TB-ĐHĐNThông báo 4403-4405/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký hợp đồng làm việc không xác định thời hạn: Ninh Văn Ngọc, Nguyễn Lê Lộc Tiên, Hà Thị Minh Phương.
Nơi nhận: Trung tâm PTPM, Khoa CNTT&TT,
29/12/2017
7 4576/HD-ĐHĐNHướng dẫn 4576/HD-ĐHĐN Hướng dẫn đăng ký xây dựng danh hiệu "Cơ quan đạt chuẩn văn hóa" giai đoạn 2017-2022.
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên; Cơ quan ĐHĐN; Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum; Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng.
29/12/2017
8 4577/TB-ĐHĐNThông báo 4577/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký hợp đồng làm việc không xác định thời hạn: Trần Nguyễn Việt Hùng.
Nơi nhận: Trung tâm PTPM.
29/12/2017
9 4387/QĐ-ĐHĐNQuyết định 4387/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử sinh viên Khoa Công nghệ khóa 2017 học GDQP - AN.
Nơi nhận: Như Điều 2.
28/12/2017
10 4395/ĐHĐN-HTQT Công văn 4395/ĐHĐN-HTQT Về việc nhập cảnh của người nước ngoài.
Nơi nhận: Cục Quản lý Xuất Nhập cảnh (Bộ Công an).
28/12/2017
11 4392/QĐ-ĐHĐNQuyết định 4392/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập các Trung tâm thuộc Trường ĐHSPKT - ĐHĐN.
Nơi nhận: Như Điều 3.
28/12/2017
12 4391/QĐ-ĐHĐNQuyết định 4391/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập các Khoa thuộc Trường ĐHSPKT - ĐHĐN.
Nơi nhận: Như Điều 3.
28/12/2017
13 4390/QĐ-ĐHĐNQuyết định 4390/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập các Phòng và các Tổ thuộc Trường ĐHSPKT - ĐHĐN.
Nơi nhận: Như Điều 3.
28/12/2017
14 4385/QĐ-ĐHĐNQuyết định 4385/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận kết quả thi sát hạch và cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cho học viên khóa thi ngành 08, 09 và 10/12/2017.
Nơi nhận: Như Điều 2.
28/12/2017
15 4377/QĐ-ĐHĐNQuyết định 4377/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc gia hạn thời gian đào tạo tiến sĩ tại nước ngoài: Phan Hoàng Nam.
Nơi nhận: Như Điều 3.
28/12/2017
16 4376/ĐHĐN-HTQT Công văn 4376/ĐHĐN-HTQT Về việc đề nghị gian hạn thị thực & tạm trú cho lưu học sinh.
Nơi nhận: Cục Quản lý Xuất Nhập cảnh, Bộ Công an tại miền Trung.
28/12/2017
17 4375/ĐHĐN-HTQT Công văn 4375/ĐHĐN-HTQT Về việc nhập cảnh của giáo viên người nước ngoài.
Nơi nhận: Cục Quản lý Xuất Nhập cảnh (Bộ Công an).
28/12/2017
18 4370/ĐHĐN-TCCBQuyết định 4370/ĐHĐN-TCCB Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương việc chức: Nguyễn Thị Hiền.
Nơi nhận: Như Điều 2.
28/12/2017
19 4369/ĐHĐN-TCCBQuyết định 4369/ĐHĐN-TCCB Quyết định về việc nâng lương trước thời hạn đối với cán bộ, viên chức Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum.
Nơi nhận: Như Điều 2.
28/12/2017
20 4368/ĐHĐN-TCCBQuyết định 4368/ĐHĐN-TCCB Quyết định về việc nâng lương đối với cán bộ, viên chức Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum.
Nơi nhận: Như Điều 2.
28/12/2017
21 4367/ĐHĐN-TCCBQuyết định 4367/ĐHĐN-TCCB Quyết định về việc tính hưởng thêm phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, viên chức Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum: Nguyễn Ngọc Hùng.
Nơi nhận: Như Điều 2.
28/12/2017
22 4366/ĐHĐN-TCCBQuyết định 4366/ĐHĐN-TCCB Quyết định về việc nâng bậc lương đối với công chức, viên chức.
Nơi nhận: Như Điều 2.
28/12/2017
23 4365/ĐHĐN-TCCBQuyết định 4365/ĐHĐN-TCCB Quyết định về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức.
Nơi nhận: Như Điều 2.
28/12/2017
24 4364/ĐHĐN-TCCBQuyết định 4364/ĐHĐN-TCCB Quyết định về việc tính hưởng thêm phụ cấp thâm niên vượt khung đối với công chức, viên chức.
Nơi nhận: Như Điều 2.
28/12/2017
25 4363/ĐHĐN-TCCBQuyết định 4363/ĐHĐN-TCCB Quyết định về việc tnâng bậc lương đối với cán bộ, viên chức Khối Cơ quan và các đơn vị trực thuộc ĐHĐN.
Nơi nhận: Như Điều 2.
28/12/2017
26 4362/ĐHĐN-TCCBQuyết định 4362/ĐHĐN-TCCB Quyết định về việc nâng lương trước thời hạn đối với cán bộ, viên chức Khối Cơ quan quan và các đơn vị trực thuộc ĐHĐN.
Nơi nhận: Như Điều 2.
28/12/2017
27 4361/ĐHĐN-TCCBQuyết định 4361/ĐHĐN-TCCB Quyết định về việc tính hưởng thêm phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, viên chức Khối Cơ quan và các đơn vị trực thuộc ĐHĐN.
Nơi nhận: Như Điều 2.
28/12/2017
28 4360/QĐ-ĐHĐNQuyết định 4360/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận danh sách sinh viên trúng tuyển vào chương trình thứ hai tại Trường ĐHKT từ học kỳ II năm học 2017-2018.
Nơi nhận: Như Điều 3.
27/12/2017
29 4355/QĐ-ĐHĐNQuyết định 4355/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng trường Trường ĐHBK nhiệm kỳ 2017-2022.
Nơi nhận: Như Điều 3.
27/12/2017
30 4353-4354/TB-ĐHĐNThông báo 4353-4354/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cán bộ đi học tập ở nước ngoài đã về nước: Nguyễn Thị Quỳnh Nga, Vũ Thanh Tâm.
Nơi nhận: Trường ĐHNN.
27/12/2017
Tìm thấy: 592 mục   / 20 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] More ...