BÁO CÁO

TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
1 2190/BC-ĐHĐNBáo cáo 2190/BC-ĐHĐN Báo cáo tổng kết 5 năm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ (2011-2015).
Nơi nhận: Ban Tổ chức Trung ương.
27/05/2016
2 401/ĐHĐNBáo cáo 401/ĐHĐN V/v báo cáo kết quả nâng bậc lương năm 2013
Nơi nhận: Như trên
24/01/2014
3 938/ĐHĐN-QTTBBáo cáo 938/ĐHĐN-QTTB Công ty CP XNK kỹ thuật Âu Việt cần làm rõ và bổ sung một số vấn đề trong hồ sơ dự thầu
Nơi nhận: Như trên
24/02/2014
4 310/ĐHĐN-ĐTBáo cáo 310/ĐHĐN-ĐT V/v báo cáo số lượng, thời gian nam sinh viên tốt nghiệp đại học năm 2014
Nơi nhận: Như trên
21/01/2014
5 229/BC-ĐHĐNBáo cáo 229/BC-ĐHĐN Tình hình thực hiện công tác đấu thầu các dự án đầu tư năm 2013 tại Đại học Đà Nẵng
Nơi nhận: Như trên
16/01/2014
6 1198/ĐHĐN-TCCBBáo cáo 1198/ĐHĐN-TCCB V/v báo cáo đánh giá tự chủ công việc, nhân sự, tài chính
Nơi nhận: Như trên
03/11/2014
7 7686Báo cáo 7686 thử
Nơi nhận: bộ BG&ĐT
28/08/2012
Tìm thấy: 7 mục  

Chọn trang: [ 1 ]