QUYẾT ĐỊNH

TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
1 2347/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2347/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép cán bộ gia hạn thời gian đào tạo tiến sĩ: Nguyễn Thị Mỹ Đức.
Nơi nhận: Như Điều 3.
02/08/2019
2 2323/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2323/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc viên chức trở lại làm việc: Mai Nguyên Thanh.
Nơi nhận: NH=Hư Điều 3.
31/07/2019
3 2326/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2326/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc chấm dứt hợp đồng làm việc: Trương Thị Thư Hường.
Nơi nhận: Như Điều 3.
30/07/2019
4 2306/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2306/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc nâng bậc lương trước thời hạn cho viên chức đề nghỉ hưu: Nguyễn Thị Hường.
Nơi nhận: Như Điều 2.
30/07/2019
5 2311/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2311/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép cán bộ nghỉ phép và đi nước ngoài: Trương Công Vũ Hằng.
Nơi nhận: Như Điều 3.
30/07/2019
6 2309/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2309/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc nghỉ việc tạm thời không hưởng lương: Bùi Thị Minh Trang.
Nơi nhận: Như Điều 4.
30/07/2019
7 2308/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2308/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thôi kiêm nhiệm phụ trách công nghệ thông tin: Mai Xuân Thanh.
Nơi nhận: Như Điều 3.
30/07/2019
8 2292/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2292/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc tiếp nhận sinh viên chuyển trường: Nguyễn Hồng Quế.
Nơi nhận: Như Điều 3.
29/07/2019
9 2301/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2301/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài: Nguyễn Đức Nhơn.
Nơi nhận: NHư Điều 3.
29/07/2019
10 2289/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2289/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc nghỉ việc không hưởng lương: Mai Nguyên Thanh.
Nơi nhận: Như Điều 3.
26/07/2019
11 2222/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2222/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức: Phạm Thị Kiều Duyên.
Nơi nhận: Như Điều 2.
22/07/2019
12 2214/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2214/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc xác định mức hưởng Phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo: Hồ Phan Hiếu.
Nơi nhận: Như Điều 3.
22/07/2019
13 2213/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2213/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc xác định mức hưởng Phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo công tác tại các đơn vị trực thuộc ĐHĐN tháng 8/2019.
Nơi nhận: Như Điều 3.
22/07/2019
14 2188/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2188/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép cán bộ nghỉ phép và đi nước ngoài: Trần Văn Huệ.
Nơi nhận: Như Điều 3.
19/07/2019
15 2129/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2129/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận hết thời gian tập sự, bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức: Văn Phạm Kim Thương.
Nơi nhận: Như Điều 2.
15/07/2019
16 2098/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2098/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp, viên chức: Trần Thị Huyền Trân.
Nơi nhận: Như Điều 2.
11/07/2019
17 2015/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2015/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí: Nguyễn Thị Hường.
Nơi nhận: Như Điều 3.
02/07/2019
18 1992-1995/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1992-1995/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức: Đào Thị Linh Giang, Nguyễn Thị Bích Hạnh, Đặng Thị Thùy Dương, Vũ Đức Hoàng.
Nơi nhận: Như Điều 2.
28/06/2019
19 1991/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1991/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thuyên chuyển công tác viên chức: Tăng Thị Phương Thảo.
Nơi nhận: Như Điều 3.
28/06/2019
20 1967-1970/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1967-1970/QĐ-ĐHĐN Thông báo tuyển sinh khóa 26 hình thức đào tạo từ xa tại: Hà Nội, Bến Tre, Tây Ninh, Bà Rịa Vũng Tàu,
Nơi nhận: Phát hành cùng hồ sơ.
28/06/2019
21 1953/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1953/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép học viên cao học chuyển cơ sở đào tạo: Nguyễn Thanh Bình.
Nơi nhận: Như Điều 3.
27/06/2019
22 1937/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1937/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc tiếp nhận sinh viên chuyển trường: Lê Vũ Tuyết Nhi.
Nơi nhận: Như Điều 3.
25/06/2019
23 1928/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1928/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc xác định mức hưởng Phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo công tác tại các đơn vị trực thuộc ĐHĐN tháng 7/2019.
Nơi nhận: Như Điều 3.
24/06/2019
24 1930/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1930/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi đào tạo tiến sĩ tại nước ngoài: Mai Thị Thanh Chung.
Nơi nhận: Như Điều 3.
24/06/2019
25 1927/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1927/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép cán bộ nghỉ phép và đi nước ngoài: Giang Thị Kim Liên.
Nơi nhận: Như Điều 3.
24/06/2019
26 1911/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1911/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức: Đỗ Khánh Y Thư.
Nơi nhận: Như Điều 2.
21/06/2019
27 1899/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1899/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc kéo dài thời gian làm việc đối với giảng viên: Trương Phước Minh.
Nơi nhận: NHư Điều 3.
20/06/2019
28 1871/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1871/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc đặt trạm đào tạo từ xa ngành Quản lý Nhà nước tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa Vũng Tàu.
Nơi nhận: Như Điều 2.
19/06/2019
29 1870/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1870/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc đạt trạm đào tạo từ xa ngành Kế toán tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa Vũng Tàu.
Nơi nhận: Như Điều 2.
19/06/2019
30 1869/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1869/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc đạt trạm đào tạo từ xa ngành Quản trị Kinh doanh tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa Vũng Tàu.
Nơi nhận: Như Điều 2.
19/06/2019
Tìm thấy: 1117 mục   / 38 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] More ...