QUYẾT ĐỊNH

TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
1 2343/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2343/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc chỉnh sửa nội dung ghi trên Chứng chỉ GDTC của sinh viên.
Nơi nhận: Như Điều 3.
09/06/2016
2 2292/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2292/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài: Lê Thị Kim Oanh.
Nơi nhận: Như Điều 3.
07/06/2016
3 2232/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2232/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài: ông Nguyễn Bá Hội.
Nơi nhận: Như Điều 3.
01/06/2016
4 2191/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2191/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép cán bộ gia hạn thời gian học tập ở nước ngoài.
Nơi nhận: Như Điều 3.
27/05/2016
5 2185/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2185/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc điều chỉnh tên đề tài luận văn thạc sĩ.
Nơi nhận: Như Điều 2.
26/05/2016
6 2183/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2183/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc điều chỉnh tên đề tài luận văn thạc sĩ.
Nơi nhận: Như Điều 2.
26/05/2016
7 2184/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2184/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc điều chỉnh tên đề tài luận văn thạc sĩ.
Nơi nhận: Như Điều 2.
26/05/2016
8 2180/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2180/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển vào ĐHĐN Đợt tuyển sinh đào tạo liên thông hệ vừa làm vừa học tháng 4/2016.
Nơi nhận: Như Điều 3.
25/05/2016
9 2179/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2179/QĐ-ĐHĐN Quyết định về điểm tuyển vào ĐHĐN đợt tuyển sinh đào tạo liên thông hệ vừa làm vừa học tháng 4/2016.
Nơi nhận: Như Điều 3.
25/05/2016
10 2178/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2178/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận kết quả thi vào ĐHĐN đợt tuyển sinh đào tạo liên thông hệ vừa làm vừa hoc tháng 4/2016.
Nơi nhận: Như Điều 2.
25/05/2016
11 2135/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2135/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép cán bộ nghỉ phép năm 2016 và đi nước ngoài.
Nơi nhận: Như Điều 3.
24/05/2016
12 2138/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2138/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng thi kỳ thi kết thúc các mô đun và xét cấp chứng chỉ hoàn thành Chương trình đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục ĐH&TCCN - Khóa 2.
Nơi nhận: Như Điều 4.
24/05/2016
13 2139/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2139/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập BTC Lễ khai giảng chương trình đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục ĐH&TCCN khóa 2.
Nơi nhận: Như Điều 3.
24/05/2016
14 2159/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2159/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận học viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp đại học ngành giáo dục Tiểu học theo hình thức đào tạohọc từ xa tại Trường Đại học Trà Vinh.
Nơi nhận: Như Điều 3.
24/05/2016
15 2161/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2161/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận học viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp đại học ngành Ngôn gnwx Anh hình thức đào tạo học từ xa, đợt thi ngày 29/5/2016.
Nơi nhận: Như Điều 3.
24/05/2016
16 2166/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2166/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức và Tổ giúp việc Hội thảo "Công bố khoa học trên các tạp chí trong danh mục ISI".
Nơi nhận: NHư Điều 3.
24/05/2016
17 2140/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2140/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng thi tốt nghiệp Tin học ứng dụng Trình độ B tại Trung tâm PTPM - ĐHĐN.
Nơi nhận: Như Điều 3.
24/05/2016
18 2141/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2141/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Tiểu ban coi thi tốt nghiệp Tin học ứng dụng Trình độ B tại Trung tâm PTPM - ĐHĐN.
Nơi nhận: Như Điều 3.
24/05/2016
19 2142/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2142/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Tiểu ba ra đề thi, chấm thi tốt nghiệp Tin học ứng dụng Trình độ B tại Trung tâm PTPM - ĐHĐN.
Nơi nhận: Như Điều 3.
24/05/2016
20 2158/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2158/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận học viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp đại học hình thức đào tạo học từ xa, lớp MD21.2TTH ngành Giáo dục Mầm non đợt thi ngày 04, 05/62016 tại Trung tâm GDTX tỉnh Thừa Thiên Huế.
Nơi nhận: Như Điều 3.
24/05/2016
21 2162/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2162/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức "Hội thảo Khoa học GDTC năm 2016".
Nơi nhận: Như Điều 3.
24/05/2016
22 2150/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2150/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Ban Chấm thi Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016 tại Cụm thi số 40.
Nơi nhận: Như Điều 3.
24/05/2016
23 2152/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2152/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Tổ xử lý bài thi trắc nghiệm Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016 tại Cụm thi số 40.
Nơi nhận: Như Điều 3.
24/05/2016
24 2153/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2153/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo bài thi tại Cum thi số 40, Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016.
Nơi nhận: Như Điều 3.
24/05/2016
25 2154/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2154/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Ban phúc khảo Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016 tại Cụm thi số 40.
Nơi nhận: Như Điều 3.
24/05/2016
26 2147/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2147/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Ban Vận chuyển và Bàn giao đề thi Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016 tại Cụm thi số 40.
Nơi nhận: Như Điều 3.
24/05/2016
27 2148/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2148/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Ban Coi thi Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016 tại Cụm thi số 40.
Nơi nhận: Như Điều 3.
24/05/2016
28 2149/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2149/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Ban Làm phách Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016 tại Cụm thi số 40.
Nơi nhận: Như Điều 3.
24/05/2016
29 2145/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2145/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Ban Thư ký Hội đồng thi kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016 tại Cụ thi số 40.
Nơi nhận: Như Điều 3.
24/05/2016
30 2146/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2146/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Ban In sao đề thi Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016 tại Cụm thi số 40.
Nơi nhận: Như Điều 3.
24/05/2016
Tìm thấy: 407 mục   / 14 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] More ...