QUYẾT ĐỊNH

TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
151 149/QĐ-ĐHĐNQuyết định 149/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên chuyển trình độ đào tạo: Cao Văn Phước.
Nơi nhận: Như Điều 3.
10/01/2018
152 90/QĐ-ĐHĐNQuyết định 90/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên chuyển trình độ đào tạo: Nguyễn Thành An.
Nơi nhận: Như Điều 3.
10/01/2018
153 132/QĐ-ĐHĐNQuyết định 132/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công bố điểm trúng tuyển đại học bằng hai hình thức vừa làm vừa học vào Trường ĐHNN - ĐHĐN, kỳ thi ngày 22/10/2017.
Nơi nhận: Như Điều 3.
10/01/2018
154 75/QĐ-ĐHĐNQuyết định 75/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức năm 2017.
Nơi nhận: Như Điều 3.
09/01/2018
155 89/QĐ-ĐHĐNQuyết định 89/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc nghỉ việc tạm thời không hưởng lương: Trần Thị Khánh Hòa.
Nơi nhận: Như Điều 4.
09/01/2018
156 62/QĐ-ĐHĐNQuyết định 62/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công bố điểm trúng tuyển đại học bằng hai hình thức vừa làm vừa học vào Trường ĐHNN - ĐHĐN, kỳ thi ngày 12/10/2017.
Nơi nhận: Như Điều 3.
08/01/2018
157 48-49/QĐ-ĐHĐNQuyết định 48-49/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài: Nguyễn Văn Long, Trần Hữu Phúc.
Nơi nhận: Như Điều 3.
05/01/2018
158 46/QĐ-ĐHĐNQuyết định 46/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ, viên chức đi học lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính năm 2018: Lê Ngọc Khánh.
Nơi nhận: Như Điều 3.
05/01/2018
159 34/QĐ-ĐHĐNQuyết định 34/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc chi hỗ trợ cho viên chức nghỉ hưu: Đoàn Ngọc Minh Tú.
Nơi nhận: Như Điều 3.
04/01/2018
160 20/QĐ-ĐHĐNQuyết định 20/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi học lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung: Nguyễn Thị Mỹ Hương.
Nơi nhận: Như Điều 3.
03/01/2018
161 13/QĐ-ĐHĐNQuyết định 13/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận thí sinh được xét tuyển thẳng vào ĐHĐN kỳ thi tuyển sinh sau đại học khóa 36 (ngày 02, 03/12/2017).
Nơi nhận: Như Điều 3.
03/01/2018
162 4573/QĐ-ĐHĐNQuyết định 4573/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc xác định mức hưởng phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo: Lê Văn Phụng.
Nơi nhận: Như Điều 3.
29/12/2017
163 4572/QĐ-ĐHĐNQuyết định 4572/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận hết thời gian tập sự và bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp: Lê Kim Thanh.
Nơi nhận: Như Điều 2.
29/12/2017
164 4406/QĐ-ĐHĐNQuyết định 4406/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc phân côngcán bộ tham gia công tác giáo viên chủ nhiệm/cố vấn học tập.
Nơi nhận: Như Điều 3.
29/12/2017
165 4387/QĐ-ĐHĐNQuyết định 4387/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử sinh viên Khoa Công nghệ khóa 2017 học GDQP - AN.
Nơi nhận: Như Điều 2.
28/12/2017
166 4392/QĐ-ĐHĐNQuyết định 4392/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập các Trung tâm thuộc Trường ĐHSPKT - ĐHĐN.
Nơi nhận: Như Điều 3.
28/12/2017
167 4391/QĐ-ĐHĐNQuyết định 4391/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập các Khoa thuộc Trường ĐHSPKT - ĐHĐN.
Nơi nhận: Như Điều 3.
28/12/2017
168 4390/QĐ-ĐHĐNQuyết định 4390/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập các Phòng và các Tổ thuộc Trường ĐHSPKT - ĐHĐN.
Nơi nhận: Như Điều 3.
28/12/2017
169 4385/QĐ-ĐHĐNQuyết định 4385/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận kết quả thi sát hạch và cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cho học viên khóa thi ngành 08, 09 và 10/12/2017.
Nơi nhận: Như Điều 2.
28/12/2017
170 4377/QĐ-ĐHĐNQuyết định 4377/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc gia hạn thời gian đào tạo tiến sĩ tại nước ngoài: Phan Hoàng Nam.
Nơi nhận: Như Điều 3.
28/12/2017
171 4370/ĐHĐN-TCCBQuyết định 4370/ĐHĐN-TCCB Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương việc chức: Nguyễn Thị Hiền.
Nơi nhận: Như Điều 2.
28/12/2017
172 4369/ĐHĐN-TCCBQuyết định 4369/ĐHĐN-TCCB Quyết định về việc nâng lương trước thời hạn đối với cán bộ, viên chức Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum.
Nơi nhận: Như Điều 2.
28/12/2017
173 4368/ĐHĐN-TCCBQuyết định 4368/ĐHĐN-TCCB Quyết định về việc nâng lương đối với cán bộ, viên chức Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum.
Nơi nhận: Như Điều 2.
28/12/2017
174 4367/ĐHĐN-TCCBQuyết định 4367/ĐHĐN-TCCB Quyết định về việc tính hưởng thêm phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, viên chức Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum: Nguyễn Ngọc Hùng.
Nơi nhận: Như Điều 2.
28/12/2017
175 4366/ĐHĐN-TCCBQuyết định 4366/ĐHĐN-TCCB Quyết định về việc nâng bậc lương đối với công chức, viên chức.
Nơi nhận: Như Điều 2.
28/12/2017
176 4365/ĐHĐN-TCCBQuyết định 4365/ĐHĐN-TCCB Quyết định về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức.
Nơi nhận: Như Điều 2.
28/12/2017
177 4364/ĐHĐN-TCCBQuyết định 4364/ĐHĐN-TCCB Quyết định về việc tính hưởng thêm phụ cấp thâm niên vượt khung đối với công chức, viên chức.
Nơi nhận: Như Điều 2.
28/12/2017
178 4363/ĐHĐN-TCCBQuyết định 4363/ĐHĐN-TCCB Quyết định về việc tnâng bậc lương đối với cán bộ, viên chức Khối Cơ quan và các đơn vị trực thuộc ĐHĐN.
Nơi nhận: Như Điều 2.
28/12/2017
179 4362/ĐHĐN-TCCBQuyết định 4362/ĐHĐN-TCCB Quyết định về việc nâng lương trước thời hạn đối với cán bộ, viên chức Khối Cơ quan quan và các đơn vị trực thuộc ĐHĐN.
Nơi nhận: Như Điều 2.
28/12/2017
180 4361/ĐHĐN-TCCBQuyết định 4361/ĐHĐN-TCCB Quyết định về việc tính hưởng thêm phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, viên chức Khối Cơ quan và các đơn vị trực thuộc ĐHĐN.
Nơi nhận: Như Điều 2.
28/12/2017
Tìm thấy: 839 mục   / 28 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] More ...