QUYẾT ĐỊNH

TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
151 4364/QĐ-ĐHĐNQuyết định 4364/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc chi hỗ trợ cho viên chức nghỉ hưu: Võ Văn Tý.
Nơi nhận: Như Điều 3.
14/12/2018
152 4346/QĐ-ĐHĐNQuyết định 4346/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc tiếp nhận 01 thí sinh Hàn Quốc học ngành Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam.
Nơi nhận: Như Điều 3.
14/12/2018
153 4345/QĐ-ĐHĐNQuyết định 4345/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép lưu học sinh Lào được chuyển trường và ngành học.
Nơi nhận: Như Điều 2.
14/12/2018
154 4347/QĐ-ĐHĐNQuyết định 4347/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng kiểm kê tài sản lúc 0 giờ 00 ngày 01/01/2019 của Cơ quan ĐHĐN.
Nơi nhận: Như Điều 3.
14/12/2018
155 4324-4329/QĐ-ĐHĐNQuyết định 4324-4329/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức: Nguyễn Hồng Nguyên, Đoàn Ngọc Mỹ Duyên, Lê Mai Thanh Hoàng, Nguyễn Minh Hiếu, Nguyễn Trần Thu Thảo, Bùi Việt Yên.
Nơi nhận: Như Điều 3.
12/12/2018
156 4295/QĐ-ĐHĐNQuyết định 4295/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc nâng bậc lương trước thời hạn cho viên chức đề nghỉ hưu: Dương Thọ.
Nơi nhận: NHư Điều 3.
07/12/2018
157 4253/QĐ-ĐHĐNQuyết định 4253/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc tiếp nhận sinh viên quốc tế theo học chương trình ngắn hạn tại ĐHĐN.
Nơi nhận: Như Điều 3.
05/12/2018
158 4149-4151/QĐ-ĐHĐNQuyết định 4149-4151/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc bổ nhiệm viên chức: Lê Kim Trọng, Trương Tấn Trung, Trần Xuân Trí.
Nơi nhận: Như Điều 3.
28/11/2018
159 4145/QĐ-ĐHĐNQuyết định 4145/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc phê duyệt danh sách cán bộ, viên chức Trung tâm Thông tin - Học liệu và Truyền thông ĐHĐN.
Nơi nhận: Như Điều 3.
28/11/2018
160 4108/QĐ-ĐHĐNQuyết định 4108/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thưởng cho các tập thể và cá nhân được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen năm học 2017-2018.
Nơi nhận: NHư Điều 3.
23/11/2018
161 4107/QĐ-ĐHĐNQuyết định 4107/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thưởng cho các tập thể và cá nhân được Bộ trưởng BộGD&ĐT tặng cờ thi đua năm học 2017-2018.
Nơi nhận: Như Điều 3.
23/11/2018
162 4106/QĐ-ĐHĐNQuyết định 4106/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thưởng cho các tập thể và cá nhân được Bộ trưởng BộGD&ĐT tặng Bằng khen năm học 2017-2018.
Nơi nhận: Như Điều 3.
23/11/2018
163 4105/QĐ-ĐHĐNQuyết định 4105/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thưởng cho các tập thể được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tặng Cờ thi đua năm học 2017-2018.
Nơi nhận: Như Điều 3.
23/11/2018
164 4104/QĐ-ĐHĐNQuyết định 4104/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thưởng cho các cá nhân được tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" năm 2018.
Nơi nhận: Như Điều 3.
23/11/2018
165 4099/QĐ-ĐHĐNQuyết định 4099/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi đào tạo thạc sĩ: Trương Bách Tuệ.
Nơi nhận: Như Điều 3.
23/11/2018
166 4103/QĐ-ĐHĐNQuyết định 4103/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thưởng cho các cá nhân được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen cho quá trình cống hiến.
Nơi nhận: Như Điều 3.
23/11/2018
167 4098/QĐ-ĐHĐNQuyết định 4098/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức: Nguyễn Văn Đông.
Nơi nhận: Như Điều 2.
23/11/2018
168 4097/QĐ-ĐHĐNQuyết định 4097/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức: Lê Xuân Hậu.
Nơi nhận: Như Điều 2.
23/11/2018
169 4095-4096/QĐ-ĐHĐNQuyết định 4095-4096/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc viên chức hướng dẫn tập sự: Nguyễn Văn Huy, Nguyễn Chí Thiện.
Nơi nhận: Như Điều 3.
23/11/2018
170 4082-4084/QĐ-ĐHĐNQuyết định 4082-4084/QĐ-ĐHĐN Quyết định về công tác cán bộ: Nguyễn Trung Hưng, Nguyễn Công Đào, Hồ Xuân Tuấn.
Nơi nhận: Như Điều 3.
22/11/2018
171 4024-4026/QĐ-ĐHĐNQuyết định 4024-4026/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài: Lê Kim Trọng, Trương Tấn Trung, Nguyễn Ngọc Bá.
Nơi nhận: Như Điều 3.
20/11/2018
172 3994/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3994/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên chuyển trình độ đào tạo: Trần Học Thành.
Nơi nhận: Như Điều 3.
16/11/2018
173 3985/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3985/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên chuyển trình độ đào tạo: Nguyễn Hạnh.
Nơi nhận: Như Điều 3.
15/11/2018
174 3982/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3982/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc gia hạn thời gian nghiên cứu tại nước ngoài: Thân Vĩnh Dự.
Nơi nhận: Như Điều 3.
14/11/2018
175 3977/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3977/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên chuyển trình độ đào tạo: Nguyễn Trọng Tín.
Nơi nhận: Như Điều 3.
13/11/2018
176 3929-3932/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3929-3932/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc xác định mức hưởng phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo: Nguyễn Thị Việt Hà, Đỗ Thị Thúy Duy, Nguyễn Thị Kim Chi, Nguyễn Đức Huấn.
Nơi nhận: Như Điều 3.
09/11/2018
177 3910-3911/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3910-3911/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cửcán bộ đi đào tạo tiến sĩ: Trần Thị Phương Anh, Nguyễn Thu Hà.
Nơi nhận: Như Điều 3.
08/11/2018
178 3907-3909/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3907-3909/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức: Nguyễn Thị Bích Trâm, Huỳnh Thị Kim Liên, Hồ Văn Quân,
Nơi nhận: Như Điều 3.
08/11/2018
179 3906/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3906/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử viên chức đi học lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính (hệ tập trung): Tôn Nữ Trà Mi.
Nơi nhận: Như Điều 3.
08/11/2018
180 3905/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3905/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ tham dự khóa tập huấn trọng tài và giải môn Aerobic: Nguyễn Thanh Giang.
Nơi nhận: Như Điều 3.
08/11/2018
Tìm thấy: 1112 mục   / 38 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] More ...