QUYẾT ĐỊNH

TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
151 591/QĐ-ĐHĐNQuyết định 591/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc chi trả phụ cấp ưu đãi cho Nhà giáo của Khoa GDTC - ĐHĐN năm 2018.
Nơi nhận: Như Điều 3.
08/02/2018
152 586/QĐ-ĐHĐNQuyết định 586/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Phòng Thanh tra và Pháp chế thuộc Trường CĐCNTT - ĐHĐN.
Nơi nhận: Như Điều 3.
08/02/2018
153 585/QĐ-ĐHĐNQuyết định 585/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Khoa Khoa học Công nghệ Tiên tiến trực thuộc Trường ĐHBK - ĐHĐN.
Nơi nhận: Như Điều 3.
08/02/2018
154 558-559/QĐ-ĐHĐNQuyết định 558-559/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức: Lê Thị Thanh Loan, Nguyễn Văn Nam.
Nơi nhận: Như Điều 2.
07/02/2018
155 552/QĐ-ĐHĐNQuyết định 552/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận danh sách sinh viên trúng tuyển vào chương trình thứ hai Trường ĐHNN từ học kỳ II năm học 2017-2018.
Nơi nhận: NHư Điều 3.
07/02/2018
156 551/QĐ-ĐHĐNQuyết định 551/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận danh sách sinh viên trúng tuyển vào chương thứ hai tại Trường ĐHSP từ học kỳ II năm học 2017-2018.
Nơi nhận: Như Điều 3.
07/02/2018
157 540/QĐ-ĐHĐNQuyết định 540/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép cán bộ đi nước ngoài: Hoàng Hồ Ngọc Hạnh.
Nơi nhận: Như Điều 3.
06/02/2018
158 538/QĐ-ĐHĐNQuyết định 538/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển vào ĐHĐN đợt tuyển sinh hình thức vừa làm vừa học, liên thông VLVH tháng 12/2017.
Nơi nhận: Như Điều 3.
06/02/2018
159 537/QĐ-ĐHĐNQuyết định 537/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận kết quả xét tuyển vào ĐHĐN đợt tuyển sinh hình thức vừa làm vừa học, liên thông VLVH tháng 12/2017.
Nơi nhận: Như Điều 2.
06/02/2018
160 536/QĐ-ĐHĐNQuyết định 536/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển đợt 6 vào Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum hệ chính quy năm 2017 xét tuyển theo học bạ thuộc đối tượng giảm 0,5 điểm quy định tại Điều 17 Quy chế tuyển sinh.
Nơi nhận: Như Điều 3.
06/02/2018
161 535/QĐ-ĐHĐNQuyết định 535/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển đợt 6 vào ĐHĐN hệ chính quy năm 2017 xét tuyển theo học bạ.
Nơi nhận: Như Điều 3.3
06/02/2018
162 533/QĐ-ĐHĐNQuyết định 533/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp cho học viên khóa tuyển sinh năm 2015 và 2017 hình thức đào tạo học từ xa.
Nơi nhận: Như Điều 2.
06/02/2018
163 529-530/QĐ-ĐHĐNQuyết định 529-530/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc chi hỗ trợ cho viên chức nghỉ hưu: Trần Thị Thanh Mai, Phạm Thị Nghi.
Nơi nhận: Như Điều 3.
06/02/2018
164 515-528/QĐ-ĐHĐNQuyết định 515-528/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giảng viên (hạng III): Lê Thị Phương Trang, Nguyễn Tiến Nam,Trần Thị Thanh Thảo, Nguyễn Ký Viễn, Võ Thị Thanh Vân, Trần Thiện Trí, Hà Xuân Thùy, Trần Thị Kim Phương, Trần Danh Nhân, Trần Đăng Nhân, Trương Huỳnh Nga, Nguyễn Thị Ngọc Ly, Trà Lục Diệp, Mai Thị Thanh Chung.
Nơi nhận: Như Điều 2.
06/02/2018
165 504-514/QĐ-ĐHĐNQuyết định 504-514/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận hết thời gian tập sự và bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức: Trần Quốc Hùng, Nguyễn Thị Ngân, Đỗ Hoàng Hải, Hàn Như Thiện, Trương Thị Hồng Nhung, Châu Thị Ngọc Tuyết, Trịnh Hồng Vi, Nguyễn Hoàng Long, Nguyễn Thị Hải Yến, Nguyễn Thị Thương, Phạm Hoàng Tố Trinh.
Nơi nhận: Như Điều 2.
06/02/2018
166 458/QĐ-ĐHĐNQuyết định 458/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công bố điểm trúng tuyển đợt 6 vào ĐHĐN hệ chính quy năm 2017 xét tuyển học bạ.
Nơi nhận: Như Điều 3.
05/02/2018
167 459/QĐ-ĐHĐNQuyết định 459/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc kiện toàn Đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Cơ quan ĐHĐN.
Nơi nhận: Như Điều 3.
05/02/2018
168 448/QĐ-ĐHĐNQuyết định 448/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc xác định mức hưởng phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo: Bùi Văn Ga.
Nơi nhận: Như Điều 3.
05/02/2018
169 450/QĐ-ĐHĐNQuyết định 450/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Cơ quan ĐHĐN.
Nơi nhận: Như Điều 3.
05/02/2018
170 449/QĐ-ĐHĐNQuyết định 449/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ĐHĐN.
Nơi nhận: Như Điều 3.
05/02/2018
171 438/QĐ-ĐHĐNQuyết định 438/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, viên chức: Phạm Thị Thanh.
Nơi nhận: Như Điều 2.
02/02/2018
172 437/QĐ-ĐHĐNQuyết định 437/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức: Hoàng Thị Diễm Thư.
Nơi nhận: Như Điều 2.
02/02/2018
173 429/QĐ-ĐHĐNQuyết định 429/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên cao học khóa 36 chuyển đại điểm học tập: Lê Văn Vũ.
Nơi nhận: Như Điều 2.
01/02/2018
174 408-414/QĐ-ĐHĐNQuyết định 408-414/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử viên chức hướng dẫn tập sự cho: Ngô Nguyễn Bảo Trân, Phạm Thị Kim Liên, Hồ Việt Nghĩa, Mai Phương Thảo, Trần Anh Thi, Hà Lê Anh Dũng, Võ Văn Nguyên Thuận.
Nơi nhận: Như Điều 3.
31/01/2018
175 407/QĐ-ĐHĐNQuyết định 407/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài: Lê Thị Minh Trang.
Nơi nhận: Như Điều 3.
31/01/2018
176 386-388/QĐ-ĐHĐNQuyết định 386-388/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận hết thời gian tập sự và bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp: Trần Thanh Nhã, Nguyễn Thị Kim Ánh, Trương Bách Tuệ.
Nơi nhận: Như Điều 2.
31/01/2018
177 389/QĐ-ĐHĐNQuyết định 389/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc tiếp nhận 03 lưu học sinh Lào vào học tại Trường ĐHKT học kỳ II năm học 2017-2018.
Nơi nhận: Như Điều 3.
31/01/2018
178 382-383/QĐ-ĐHĐNQuyết định 382-383/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức: Đinh Thị Hội, Hà Nguyễn Phương Linh.
Nơi nhận: Như Điều 2.
31/01/2018
179 393/QĐ-ĐHĐNQuyết định 393/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc phê duyệt danh sách Ban cán sự các lớp sinh hoạt năm học 2017-2018.
Nơi nhận: Như Điều 3.
31/01/2018
180 375/QĐ-ĐHĐNQuyết định 375/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc tiếp nhận 03 thí sinh Hàn Quốc học ngành Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam.
Nơi nhận: Như Điều 3.
30/01/2018
Tìm thấy: 889 mục   / 30 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] More ...