KẾ HOẠCH

TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
1 2839/KH-ĐHĐNKế hoạch 2839/KH-ĐHĐN Kế hoạch hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2018-2019.
Nơi nhận: CÁc CSGDĐH thành viên; các đơn vị trực thuộc.
21/08/2018
2 2276/KH-ĐHĐNKế hoạch 2276/KH-ĐHĐN Kế hoạch tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2018 tại các cơ sở liên kết.
Nơi nhận: CÁc CSGDĐH thành viên thuộc ĐHĐN; Các cơ sở đào tạo SĐH, Viện nghiên cứu; Các Sở GD&ĐT.
06/07/2018
3 714/KH-ĐHĐNKế hoạch 714/KH-ĐHĐN Kế hoạch tổ chức kỳ thi sinh viên giỏi ĐHĐN năm 2018.
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành iên; đơn vị trực thuộc.
01/03/2018
4 575/ĐHĐN-KHKế hoạch 575/ĐHĐN-KH Kế hoạch tuyển sinh đào tạo học từ xa.
Nơi nhận: ............
07/02/2018
5 4119/KH-ĐHĐNKế hoạch 4119/KH-ĐHĐN Kế hoạch về việc tăng cường chỉ đạo, phối hợp triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự trong học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục đại học thành viên, các đơn vị trực thuộc nhân dịp Lễ Giáng sinh và Tết Dương lịch năm 2018.
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên; Đơn vị trực thuộc.
07/12/2017
6 3931/KH-ĐHĐNKế hoạch 3931/KH-ĐHĐN Kế hoạch tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và Ngày Thế giới phòng, chống HIV/AIDS.
Nơi nhận: Sở Y tế Tp. Đà Nẵng; Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS; Trường ĐHSP.
22/11/2017
7 3768/KH-ĐHĐNKế hoạch 3768/KH-ĐHĐN Kế hoạch nâng bậc lương cho cán bộ, viên chức ĐHĐN năm 2017.
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên; đơn vị trực thuộc.
07/11/2017
8 3643/KH-ĐHĐNKế hoạch 3643/KH-ĐHĐN Kế hoạch về việc kê khai và công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2017.
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên; Các đơn vị trực thuộc.
30/10/2017
9 2193/KH-ĐHĐNKế hoạch 2193/KH-ĐHĐN Kế hoạch triển khai sơ kết công tác đánh giá cán bộ.
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên; Văn phòng Đảng ủy ĐHĐN; Văn phòng Công đoàn ĐHĐN; Văn phòng ĐTN ĐHĐN.
27/05/2016
10 2164/ĐHĐN-ĐTKế hoạch 2164/ĐHĐN-ĐT Kế hoạch làm việc của các Ban giúp viện Hội đồng thi và Đoàn kiểm tra.
Nơi nhận: Hội đồng thi; Các Ban giúp việc Hội đồng thi; Đoàn kiểm tra.
24/05/2016
11 1157/ĐHĐN-ĐBCLGDKế hoạch 1157/ĐHĐN-ĐBCLGD Kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo dục năm 2014
Nơi nhận: Như trên
03/07/2014
Tìm thấy: 11 mục  

Chọn trang: [ 1 ]