KẾ HOẠCH

TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
1 2193/KH-ĐHĐNKế hoạch 2193/KH-ĐHĐN Kế hoạch triển khai sơ kết công tác đánh giá cán bộ.
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên; Văn phòng Đảng ủy ĐHĐN; Văn phòng Công đoàn ĐHĐN; Văn phòng ĐTN ĐHĐN.
27/05/2016
2 2164/ĐHĐN-ĐTKế hoạch 2164/ĐHĐN-ĐT Kế hoạch làm việc của các Ban giúp viện Hội đồng thi và Đoàn kiểm tra.
Nơi nhận: Hội đồng thi; Các Ban giúp việc Hội đồng thi; Đoàn kiểm tra.
24/05/2016
3 1157/ĐHĐN-ĐBCLGDKế hoạch 1157/ĐHĐN-ĐBCLGD Kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo dục năm 2014
Nơi nhận: Như trên
03/07/2014
Tìm thấy: 3 mục  

Chọn trang: [ 1 ]