KẾ HOẠCH

TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
1 2290/KH-ĐHĐNKế hoạch 2290/KH-ĐHĐN Kế hoạch triển khai các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong sinh viên ĐHĐN năm 2019.
Nơi nhận: .............
29/07/2019
2 1775/.KH-ĐHĐNKế hoạch 1775/.KH-ĐHĐN Kế hoạch về việc tổ chức chiến dịch học sinh, sinh viên tình nguyện hè Cơ quan ĐHĐN năm 2019
Nơi nhận: UBND, ĐTN huyện Mộ Đức tỉnh Quảng Ngãi; BCĐ Chiến dịch TNH ĐHĐN; Thành viên BCĐ Chiến dịch TNH CQ.
11/06/2019
3 1591/KH-ĐHĐNKế hoạch 1591/KH-ĐHĐN Kế hoạch về việc phòng, chống HIV/AIDS năm 2019.
Nơi nhận: Trung tâm KSBT Sở Y tế Tp.Đà Nẵng; Các CSGDĐH thành viên; đơn vị trực thuộc; Khoa Y Dược.
30/05/2019
4 1198/KH-ĐHĐNKế hoạch 1198/KH-ĐHĐN Kế hoạch tổ chức tập huấn "Thực hành xây dựng chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra, phục vụ công tác kiểm định chất lượng".
Nơi nhận: Văn phòng, Ban KHTC, Trung tâm TTHL.
24/04/2019
5 481/KH-ĐHĐNKế hoạch 481/KH-ĐHĐN Kế hoạch triển khai công tác tư vấn tuyển sinh năm 2019.
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên; Đơn vị trực thuộc.
22/02/2019
6 4361/KH-ĐHĐNKế hoạch 4361/KH-ĐHĐN Kế hoạch tuyển sinh đào tạo học từ xa.
Nơi nhận: Trung tâm ĐTTX.
14/12/2018
7 4204/KH-ĐHĐNKế hoạch 4204/KH-ĐHĐN Kế hoạch về việc tăng cường chỉ đạo, phối hợp triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự trong học sinh, sinh viên tại các CSGDĐH thành viên, các đơn vị trực thuộc nhân dịp Lễ Giáng sinh và Tết dương lịch năm 2019.
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên các đơn vị trực thuộc.
03/12/2018
8 3713/KH-ĐHĐNKế hoạch 3713/KH-ĐHĐN Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2018).
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên; đơn vị trực thuộc.
29/10/2018
9 3608/KH-ĐHĐNKế hoạch 3608/KH-ĐHĐN Kế hoạch tổ chức Tập huấn công tác tuyên truyền về phòng chống tội phạm, ma túy về tệ nạn xã hội trong HSSV ĐHĐN năm 2018.
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên; các đơn vị trực thuộc.
23/10/2018
10 2839/KH-ĐHĐNKế hoạch 2839/KH-ĐHĐN Kế hoạch hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2018-2019.
Nơi nhận: CÁc CSGDĐH thành viên; các đơn vị trực thuộc.
21/08/2018
11 2276/KH-ĐHĐNKế hoạch 2276/KH-ĐHĐN Kế hoạch tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2018 tại các cơ sở liên kết.
Nơi nhận: CÁc CSGDĐH thành viên thuộc ĐHĐN; Các cơ sở đào tạo SĐH, Viện nghiên cứu; Các Sở GD&ĐT.
06/07/2018
12 714/KH-ĐHĐNKế hoạch 714/KH-ĐHĐN Kế hoạch tổ chức kỳ thi sinh viên giỏi ĐHĐN năm 2018.
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành iên; đơn vị trực thuộc.
01/03/2018
13 575/ĐHĐN-KHKế hoạch 575/ĐHĐN-KH Kế hoạch tuyển sinh đào tạo học từ xa.
Nơi nhận: ............
07/02/2018
14 4119/KH-ĐHĐNKế hoạch 4119/KH-ĐHĐN Kế hoạch về việc tăng cường chỉ đạo, phối hợp triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự trong học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục đại học thành viên, các đơn vị trực thuộc nhân dịp Lễ Giáng sinh và Tết Dương lịch năm 2018.
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên; Đơn vị trực thuộc.
07/12/2017
15 3931/KH-ĐHĐNKế hoạch 3931/KH-ĐHĐN Kế hoạch tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và Ngày Thế giới phòng, chống HIV/AIDS.
Nơi nhận: Sở Y tế Tp. Đà Nẵng; Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS; Trường ĐHSP.
22/11/2017
16 3768/KH-ĐHĐNKế hoạch 3768/KH-ĐHĐN Kế hoạch nâng bậc lương cho cán bộ, viên chức ĐHĐN năm 2017.
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên; đơn vị trực thuộc.
07/11/2017
17 3643/KH-ĐHĐNKế hoạch 3643/KH-ĐHĐN Kế hoạch về việc kê khai và công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2017.
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên; Các đơn vị trực thuộc.
30/10/2017
18 2193/KH-ĐHĐNKế hoạch 2193/KH-ĐHĐN Kế hoạch triển khai sơ kết công tác đánh giá cán bộ.
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên; Văn phòng Đảng ủy ĐHĐN; Văn phòng Công đoàn ĐHĐN; Văn phòng ĐTN ĐHĐN.
27/05/2016
19 2164/ĐHĐN-ĐTKế hoạch 2164/ĐHĐN-ĐT Kế hoạch làm việc của các Ban giúp viện Hội đồng thi và Đoàn kiểm tra.
Nơi nhận: Hội đồng thi; Các Ban giúp việc Hội đồng thi; Đoàn kiểm tra.
24/05/2016
20 1157/ĐHĐN-ĐBCLGDKế hoạch 1157/ĐHĐN-ĐBCLGD Kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo dục năm 2014
Nơi nhận: Như trên
03/07/2014
Tìm thấy: 20 mục  

Chọn trang: [ 1 ]