HƯỚNG DẪN

TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
1 4576/HD-ĐHĐNHướng dẫn 4576/HD-ĐHĐN Hướng dẫn đăng ký xây dựng danh hiệu "Cơ quan đạt chuẩn văn hóa" giai đoạn 2017-2022.
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên; Cơ quan ĐHĐN; Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum; Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng.
29/12/2017
Tìm thấy: 1 mục  

Chọn trang: [ 1 ]