DANH SÁCH VĂN BẢN ĐẾN VÀ ĐI NĂM 2012

TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
1 7686Báo cáo 7686 thử
Nơi nhận: bộ BG&ĐT
28/08/2012
2 123/QĐ-VP Công văn 123/QĐ-VP Thành lập Hội đồng chấm ĐATN Cao học ngành KHMT
Nơi nhận:
22/03/2012
3 1610/ĐHĐN-ĐT Công văn 1610/ĐHĐN-ĐT Về chế độ ưu tiên của ĐHĐN đối với thí sinh có kết quả cao trong kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2012.
Nơi nhận:
10/04/2012
4 1952/QĐ-ĐHĐN Công văn 1952/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng thi và xét công nhận tốt nghiệp đại học theo hình thức giáo dục từ xa, lớp KT15A tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng trị
Nơi nhận:
02/05/2012
5 1953/QĐ-ĐHĐN Công văn 1953/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng thi và xét công nhận tốt nghiệp đại học theo hình thức giáo dục từ xa, lớp QT15A tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng trị
Nơi nhận:
02/05/2012
6 1954/QĐ-ĐHĐN Công văn 1954/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc phê duyệt chỉ định thầu đơn vị tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi đông và dự toán công trình
Nơi nhận:
03/05/2012
7 1955/QĐ-ĐHĐN Công văn 1955/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc phê duyệt chỉ định thầu đơn vị tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình.
Nơi nhận:
03/05/2012
8 1956/QĐ-ĐHĐN Công văn 1956/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ và dự toán công trình: Hệ thống cấp điện nguồn cho công trình Nhà đào tạo sau đại học - Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ ĐHĐN.
Nơi nhận:
03/05/2012
9 1958/QĐ-ĐHĐN Công văn 1958/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc gia hạn thời gian học tập: Huỳnh Thanh Hiểu
Nơi nhận:
02/05/2012
10 1959/QĐ-ĐHĐN Công văn 1959/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc gia hạn thời gian học tập: Trần Thị Ngọc Hà
Nơi nhận:
02/05/2012
11 1960/QĐ-ĐHĐN Công văn 1960/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc gia hạn thời gian học tập:Võ Thị Ngọc Nga
Nơi nhận:
02/05/2012
12 1961/QĐ-ĐHĐN Công văn 1961/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc gia hạn thời gian học tập: Bùi Duy Công
Nơi nhận:
02/05/2012
13 1962/QĐ-ĐHĐN Công văn 1962/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng thi và xét công nhận tốt nghiệp đại học theo hình thức giáo dục từ xa, lớp MD17.1 tại Trung tâm Đào tạo Thường xuyên - ĐHĐN
Nơi nhận:
02/05/2012
14 1967/ĐHĐN-VP Công văn 1967/ĐHĐN-VP Thông báo bổ sung lịch tuần
Nơi nhận:
02/05/2012
15 1964/QĐ-ĐHĐN-KHCNMT Công văn 1964/QĐ-ĐHĐN-KHCNMT Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức Hội nghị khoa học năm 2012 của ĐHĐN
Nơi nhận:
02/05/2012
16 1965/QĐ-ĐHĐN Công văn 1965/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng Chấm luận văn thạc sĩ: Cao Phan Thị Ngọc Dung
Nơi nhận:
02/05/2012
17 1966/QĐ-ĐHĐN Công văn 1966/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ: Nguyễn Thị Thanh Hà
Nơi nhận:
02/05/2012
18 1968/ĐHĐN-TCCB Công văn 1968/ĐHĐN-TCCB Về việc cử Giám đốc ĐHĐN đi công tác tại nước ngoài
Nơi nhận:
02/05/2012
19 1968/ĐHĐN-TCCB Công văn 1968/ĐHĐN-TCCB Báo cáo số liệu cán bộ, giảng viên các ngành, chuyên ngành khoa học cơ bản
Nơi nhận:
02/05/2012
20 1969/ĐHĐN Công văn 1969/ĐHĐN Thông báo về mức thu kinh phí bổ sung đối với trường hợp gia hạn thời gian học tập của học viên cao học
Nơi nhận:
02/05/2012
21 1970/ĐHĐN Công văn 1970/ĐHĐN Quyết định về việc công nhận danh sách sinh viên lớp TD19.1CVA đủ điều kiện nhập học đại học hệ từ xa khóa 19 (2012), ngành sư phạm tiểu học tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên Chu Văn An
Nơi nhận:
02/05/2012
22 1971/ĐHĐN Công văn 1971/ĐHĐN Quyết định về việc công nhận danh sách sinh viên lớp TC19.1CVA đủ điều kiện nhập học cao đẳng hệ từ xa khóa 19 (2012), ngành sư phạm tiểu học tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên Chu Văn An
Nơi nhận:
02/05/2012
23 1973/ĐHĐN Công văn 1973/ĐHĐN Quyết định về việc công nhận danh sách bổ sung sinh viên lớp MD19.1BTR đủ điều kiện nhập học đại học hệ từ xa khóa 19 (2012), ngành sư phạm mầm non tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bến Tre
Nơi nhận:
02/05/2012
24 1974/QĐ-ĐHĐN Công văn 1974/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ: Phạm Cường
Nơi nhận:
02/05/2012
25 1975/QĐ-ĐHĐN Công văn 1975/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ: Lê Minh Cảnh
Nơi nhận:
02/05/2012
26 1976/QĐ-ĐHĐN Công văn 1976/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ: Trần Văn Thắng
Nơi nhận:
02/05/2012
27 1977/QĐ-ĐHĐN Công văn 1977/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ: Lê Thị Mộng Điệp
Nơi nhận:
02/05/2012
28 1978/QĐ-ĐHĐN Công văn 1978/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ: Ngô Văn Thọ
Nơi nhận:
02/05/2012
29 1979/QĐ-ĐHĐN Công văn 1979/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ: Nguyễn Xuân Nam
Nơi nhận:
02/05/2012
30 1980/QĐ-ĐHĐN Công văn 1980/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ: Trần Thanh Dũng
Nơi nhận:
02/05/2012
Tìm thấy: 266 mục   / 9 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] More ...