NỘI DUNG VĂN BẢN

Công văn 1978/QĐ-ĐHĐN. Quyết định về việc thành lập Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ: Ngô Văn Thọ

Số ký hiệu  1978/QĐ-ĐHĐN Ngày ban hành  02/05/2012
Loại văn bản   Công văn Lĩnh vực văn bản  
Nơi ban hành   Loại VB:  Đi
Nơi nhận  


Download: LICH_TUAN_39-23.doc

VĂN BẢN CÙNG LOẠI
TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
1 1952/QĐ-ĐHĐN Công văn 1952/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng thi và xét công nhận tốt nghiệp đại học theo hình thức giáo dục từ xa, lớp KT15A tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng trị02/05/2012
2 1953/QĐ-ĐHĐN Công văn 1953/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng thi và xét công nhận tốt nghiệp đại học theo hình thức giáo dục từ xa, lớp QT15A tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng trị02/05/2012
3 1958/QĐ-ĐHĐN Công văn 1958/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc gia hạn thời gian học tập: Huỳnh Thanh Hiểu02/05/2012
4 1959/QĐ-ĐHĐN Công văn 1959/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc gia hạn thời gian học tập: Trần Thị Ngọc Hà02/05/2012
5 1960/QĐ-ĐHĐN Công văn 1960/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc gia hạn thời gian học tập:Võ Thị Ngọc Nga02/05/2012
6 1961/QĐ-ĐHĐN Công văn 1961/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc gia hạn thời gian học tập: Bùi Duy Công02/05/2012
7 1962/QĐ-ĐHĐN Công văn 1962/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng thi và xét công nhận tốt nghiệp đại học theo hình thức giáo dục từ xa, lớp MD17.1 tại Trung tâm Đào tạo Thường xuyên - ĐHĐN02/05/2012
8 1967/ĐHĐN-VP Công văn 1967/ĐHĐN-VP Thông báo bổ sung lịch tuần02/05/2012
9 1964/QĐ-ĐHĐN-KHCNMT Công văn 1964/QĐ-ĐHĐN-KHCNMT Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức Hội nghị khoa học năm 2012 của ĐHĐN02/05/2012
10 1965/QĐ-ĐHĐN Công văn 1965/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng Chấm luận văn thạc sĩ: Cao Phan Thị Ngọc Dung02/05/2012